Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἐπιστροφή στήν ρίζα τῆς Δημοκρατίας

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 173/Αὔγουστος 2014)

Ὑπάρχει μιά ἔξαρση τῆς βίας σέ ὅλο τόν κόσμο πού παίρνει πλέον ἐκρηκτικές διαστάσεις. Βίας ἀτομικῆς καί συλλογικῆς. Παιδιά στίς ΗΠΑ σκότωσαν συνομιλήκους των ἁπλῶς καί μόνον γιά νά δοκιμάσουν τήν ἡδονή τοῦ φόνου. Στίς συλλογικές ἐκφάνσεις τῆς βίας ἐντάσσεται ὁ πόλεμος μεταξύ Ρωσίας καί Οὐκρανίας. Ἀκόμη καί ὅταν συνομολογοῦνται ἀνακωχές συνεχίζονται οἱ φόνοι τῶν ἀντιφρονούντων. Ἐνῶ κινδυνεύουν οἱ ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις νά ἐμπλακοῦν σέ μιά ἔνοπλη ἀντιπαράθεση μέ τήν Ρωσία, πού διαθέτει καί ἐκείνη πυρηνικό ἐξοπλισμό.
Πιό ἄμεσος ὅμως εἶναι ὁ κίνδυνος πού ἀντιμετωπίζουμε οἱ Εὐρωπαῖοι νά ἐξαπλωθῆ μέσα στίς χῶρες μας ἡ αἱματηρή βία πού ἔχει ἀνθίσει στόν μουσουλμανικό κόσμο. Σ’αὐτόν οἱ κυβερνήσεις ἀνεβοκατεβαίνουν μέ πραξικοπήματα, πού ἀκολουθοῦνται ἀπό αἱματηρές ἐκκαθαρίσεις.
Οἱ θύλακες τῶν Χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατολή καί στή Βόρειο Ἀφρική ἔχουν περιβληθῆ μέ ἕναν ἀσφυκτικό κλοιό καί οἱ ἰσλαμιστές ἐπιδιώκουν τήν πλήρη ἐξαφάνισή τους. Παρά ταῦτα ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν δέν παράγει ἑνότητα τῶν Μουσουλμάνων. Σουνῖτες καί Σιϊτες ἀλληλοσφάζονται. Καινούργιες διαιρέσεις μέ βάση ἐθνοτική συμμετέχουν στόν χορό τῆς αἱματοχυσίας.
Ἡ τηλεόραση ἔχει κάνει ἀποδοτικώτερο τό ἔγκλημα. Μπορεῖς νά παρακολουθήσεις στόν δέκτη σου τόν τελετουργικό ἀποκεφαλισμό ἑνός δυτικοῦ δημοσιογράφου, σάν ἀντίποινο κατά τῆς χώρας τῆς καταγωγῆς του, ὅπως καί ὁμαδικές ἐκτελέσεις αἰχμαλώτων. Ἡ ὁμάδα πού ἐπικρατεῖ σέ μιά περιοχή βιάζει τά κοριτσάκια τῆς ἀντίπαλης ὁμάδας, γιά νά τήν ἀλλοιώση γενετικά.
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ ἰσλαμιστές τρομοκράτες, καίτοι διηρημένοι, ἔχουν ἐπεκτείνει τήν δράση τους καί μέσα στόν εὐρωπαϊκό χῶρο. Ἀποκαλύφθηκε, ὅτι Ἄραβες πού εἶναι τρίτης γενεᾶς πολῖτες τῆς Ἀγγλίας ἀσπάστηκαν τήν Τζιχάντ. Τί κάνεις μέ τίς τρομοκρατικές δραστηριότητες τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων στό εὐρωπαϊκό ἔδαφος; Μιά πρόταση τοῦ κ. Τηλέμαχου Μαράτου, διακεκριμένου πολιτικοῦ ἀναλυτή, εἶναι νά εἰσαχθῆ ἡ ἐλευθερία τῆς ὁπλοφορίας, πού ἰσχύει στήν Ἀμερική, ὥστε τά ἐγχειρήματα τῶν τρομοκρατῶν νά ἀντιμετωπίζονται ἐπί τόπου ἀπό τό ἔνοπλο πλῆθος πού εἶναι ἀντίθετο στήν τρομοκρατία.
Ἡ πρόταση αὐτή παρουσιάζει ἕνα θετικό στοιχεῖο, ἀλλά ἡ πρακτική της ἐφαρμογή εἶναι δυσχερής. Πῶς ξεχωρίζει ὁ ἁπλός πολίτης τόν τρομοκράτη; Ἰδίως μάλιστα πού δέν ἔχουν ὅλοι οἱ τρομοκράτες ἀνατολικά χαρακτηριστικά καί πού ἀνάμεσά τους κινοῦνται ἀπό ἰδεοληπτική παρόρμηση καθαρόαιμοι Εὐρωπαῖοι.
Καλλίτερα θά ἦταν ὅλοι οἱ κάτοικοι μιᾶς εὐρωπαϊκῆς χώρας νά καλοῦνταν νά δηλώνουν τήν νομιμοφροσύνη τους σ’αὐτήν. Κάτι σάν τόν ὅρκο τῶν ἐφήβων στήν ἀρχαία Ἀθήνα. Ὅσοι ἀρνιόνταν αὐτήν τήν δήλωση νά παρέμεναν στήν χώρα σάν παρεπίδημοι. Χωρίς δικαίωμα νά ψηφίζουν καί νά συμμετέχουν στήν διαμόρφωση τῶν ἀποφάσεων τῆς πολιτείας. Ὅταν ἡ δήλωση θά ἐλεγχόταν ψεύτικη στήν πράξη, νά στέλνονται στήν φυλακή. Γιά μιά τέτοια πρακτική χρειάζεται ὅμως μιά κυβέρνηση πού δέν ἐπιζητεῖ κομματικό μέρισμα. Πιό ἄμεση δημοκρατία.
Τό πρόβλημα παρουσιάζει δύσκολες παραμέτρους, ἀλλά ἡ λύση του ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ἀνάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου