Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Γράμμα 102: Μαζιώτης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 102
 
Γιά τήν ἐπίδοση στό ἀγαπημένο σπόρ του, τήν τρομοκρατία, χρειαζόταν μιά πολυδάπανη ὑποδομή τεχνικῶν μέσων. Χθές εἶχε βγεῖ γιά νά ἐμπλουτίση τό ταμεῖο του καί χάρις στήν ἀστυνομία, πού ἀποδεικνύεται ἄριστα ὀργανωμένη καί πρόθυμη γιά θυσίες γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος, ὁ Μαζιώτης μπῆκε στά σίδερα.
Τό ζήτημα εἶναι νά παραμείνη ἐκεῖ καί νά μήν βγῆ πάλι ἔξω μέ τήν παρέλευση δεκαοκταμήνου, μέ ἀνήκεστο βλάβη, ἤ ἄδεια ἀναψυχῆς, μέ τά ὁποῖα ἡ νομοθεσία μας ὑποσκάπτει τίς ποινές. Οὔτε μέ τήν παρέλευση εἰκοσιπενταετίας, στήν ὁποίαν ἔχουν συρρικνωθῆ στήν πραγματικότητα τά ἰσόβια δεσμά. Ἡ χαρά τῆς ζωῆς του εἶναι νά προξενεῖ πόνο στούς ἄλλους καί ἀπό τήν χαρά αὐτή δέν πρόκειται νά παραιτηθῆ.
Τό πιό περίεργο στήν χθεσινή ὑπόθεση εἶναι ἡ σιγή τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης. Γιά πολύ μικρότερα συμβάντα, εἶναι λαλίστατα. Κάποια ἀπό αὐτά θά ἤθελαν νά συγχαροῦν τήν ἀστυνομία ἤ ἔστω τόν εἰδικό φρουρό πού ἀριστοτεχνικά καί μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του τόν συνέλαβε, ἀλλά φοβοῦνται ὅτι τά συγχαρητήριά τους θά ὠφελήσουν τήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία διοικεῖ τήν ἀστυνομία. Ἄλλα δέν μίλησαν γιατί ἔχει ἀναθερμανθῆ ἡ ἀγανάκτηση τῆς κοινῆς γνώμης γιά τήν τρομοκρατία καί περιμένουν νά περάση καιρός γιά νά ἐκφράσουν τήν συμπάθειά τους πρός ὅποιον ἀντιμάχεται τήν ἐξουσία. Κομματικός καιροσκοπισμός στό ἔπακρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου