Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Γράμμα 99: Κυριακάτικο ἄνοιγμα καταστημάτων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 99

Ἀναμφισβήτητα, τό οἰκονομικό συμφέρον τῆς χώρας ἐπιβάλλει τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τῶν περιοχῶν μέ ἔντονη τουριστική κίνηση καί τίς Κυριακές. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἐξυπηρετεῖ καί τίς ἀνάγκες τῶν ντόπιων καταναλωτῶν. Ἀπό αὐτή δέ τήν ἄποψη ἡ μέν κυβερνητική πρωτοβουλία κινεῖται πρός τήν ὀρθή κατεύθυνση, ἐνῶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν καταστηματαρχῶν διέπονται ἀπό τήν φοβία ἀπέναντι στό καινούργιο καί ἀπό τήν ἄρνηση στό ξεβόλεμα. Ἰδιαίτερα ἀφ’ἧς στιγμῆς τό ἄνοιγμα εἶναι προαιρετικό. Οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης δέν εἶναι ἄξιες λόγου ἀφοῦ ἐντάσσονται στήν πολιτική της γραμμή τοῦ «ὄχι σέ ὅλα».
Αὐτό, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι δέν παραμένουν κάποια ἐρωτηματικά σχετικά μέ τό πλαίσιο πού θά διέπει τό κυριακάτικο ἄνοιγμα.
Τό πρῶτο εἶναι τό κατά πόσον ἐξασφαλίζεται (καί θά ἐλέγχεται) ἡ τήρηση τῶν στοιχειωδῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργαζομένων στά καταστήματα πού θά ἀνοίγουν, δηλαδή τῶν ἐμποροϋπαλλήλων, ὅπως τό πενθήμερο, τό ὅριο τῶν ἑβδομαδιαίων ὡρῶν ἐργασίας, ἡ πληρωμή τυχόν περωριών κ.λπ. Καί αὐτό πρέπει νά ἐπιδιώκει ἡ Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων Ἑλλάδας (ΟΙΥΕ) καί νά μήν ἐπισείει ἀνύπαρκτους κινδύνους γιά κλείσιμο καταστημάτων καί ἀνεργία, ὅπως τῆς ὑπαγορεύουν κομματικές ἐπιταγές.
Τό δεύτερο ἀφορᾶ τά κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν περιοχῶν ὅπου θά δοκιμασθεῖ τό μέτρο. Μέ ποιό κριτήριο, γιά παράδειγμα ἐπελέγη ἡ Ραφήνα (καί μαζί της τό πολύ λιγότερο τουριστικό Πικέρμι) καί ἀποκλείστηκαν ἡ Κέρκυρα, τό Ἡράκλειο, ἡ Ζάκυνθος, ἡ Πάρος κ.λπ.
Τό τρίτο ἐντοπίζεται στό κατά πόσον τό μέτρο δέν θά ἔχει ἀρνητικές παρενέργειες σέ περιοχές ὅπου θά ἐφαρμοσθεῖ περιορισμένα. Ἔχει, γιά παράδειγμα, ἐκτιμηθεῖ ἡ πιθανότητα τό ἄνοιγμα καταστημάτων πού ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικά ἤ στήν πλειονότητα τουρίστες στό ἐμπορικό κέντρο τῆς Ἀθήνας, νά ἐπισύρει τήν μετατόπιση τῆς ἐμπορικῆς κίνησης καί τήν μετακόμιση καταστημάτων σέ αὐτό καί τήν συνακόλουθη ἐμπορική ἐρήμωση καί ὑποβάθμιση τῶν γειτονικῶν περιοχῶν πού βιώνουν, ἴσως μάλιστα ἐντονότερα, τήν κρίση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου