Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Γράμμα 100: Ἐπιτέλους!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 100

Ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης εἶναι στή φυλακή. Ἔπρεπε αὐτό νά εἶχε γίνει πρό πολλοῦ γιατί, ἡ ¨Χρυσή Αὐγή¨ εἶναι ἀποδεδειγμένα ἐγκληματική ὀργάνωση καί ἀποδεδειγμένη ἡ συμμετοχή του σ’αὐτήν.
Τό παράπτωμα, τό ὁποῖο τοῦ καταλογίζει τό παραπεμπτικό βούλευμα εἶναι ἀστεῖο. Δύο καραμπίνες τίς ὁποῖες αὐτοβούλως μετέτρεψε σέ πολεμικά ὅπλα. Ἐνῶ ἔχουμε βαρεθῆ νά τόν βλέπουμε στήν τηλεόραση νά ἀπαγγέλλει τήν εἰς θάνατον καταδίκη τῆς δημοκρατίας, νά ἀπειλεῖ δημόσιους λειτουργούς, νά διευθύνει παραστρατιωτικές ὁμάδες, νά βρίζει, νά φτύνει καί νά δέρνει.
Καί εἶναι τώρα ἁπλῶς προφυλακισμένος, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι ἤδη κατάδικος γιά τό ἔγκλημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας.
Ἡ ¨Χρυσή Αὐγή¨ λειτουργεῖ μέσα στήν κοινωνία μας σάν μιά σφήνα πειρατῶν πού τρέφονται ἀπό τό ἔγκλημα καί τό γλεντοῦν συγχρόνως.
Ἡ βραδύτητα μέ τήν ὁποίαν κινεῖται ἡ πολιτεία γιά νά τήν ἐξουδετέρωση εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἀσυγχώρητος εἶναι ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης κ. Ἀθανασίου, πού δέν διατάσσει τήν εἰσαγγελική ἀρχή νά εἰσαγάγη τήν ὑπόθεση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στά δικαστήρια γιά νά δικαστῆ κατά τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου. Ἀφοῦ ἡ ὀργάνωση ἐξακολουθεῖ νά ἀπεργάζεται τήν κατάργηση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου