Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Γράμμα 101: Παράλογος φανατισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 101
 
Ἦταν οἱ Γερμανοί καλλίτεροι ἀπό τούς Ἀργεντινούς;
Κατά κανέναν τρόπο. Καί οἱ δύο ὁμάδες ἦταν ἄριστες.
Τό ὅτι κέρδισε ἡ γερμανική ἦταν ἀποτέλεσμα τύχης. Ἐξ ἴσου καλά θά μποροῦσαν νά ἔχουν νικήσει οἱ Ἀργεντινοί. Γιά πολύ λίγο ἔλειψε νά βάλουν γκώλ στό παιγνίδι, ὁπότε δέν θά ὑπῆρχε παράταση στήν ὁποίαν κέρδισαν οἱ Γερμανοί.
Πρός τί λοιπόν οἱ ἔξαλλοι πανηγυρισμοί καί οἱ πικροί θρῆνοι;
Ἄν δέν ἐπρόκειτο γιά ποδοσφαιρική ἀναμέτρηση ἀλλά γιά πολεμική, τό ἀποτέλεσμά της θά εἶχε πρακτικές συνέπειες καί πολύ σοβαρές. Ἡ Γερμανία θά ἀποσποῦσε τό Μπουένος Ἄϋρες ἀπό τήν Ἀργεντινή, π.χ. θά τήν ὑποχρέωνε νά πουλᾶ κρέατα μόνο σ’αὐτήν κ.λπ.
Καμμία πρακτική μεταβολή στόν κόσμο δέν ἐπέφερε ἡ ποδοσφαιρική νίκη τῆς Γερμανίας. Ὁ χρυσός φαλός πού ἀπέκτησε καί τό ἔπαθλο τῶν 50 ἑκατομμυρίων εἶναι ψιλοπράγματα, πού πάντως θά ἔπιαναν καλλίτερο τόπο ἄν πήγαιναν σέ νοσοκομεῖα ἤ ἐγγειοβελτιωτικά ἔργα ἤ κάτι ἄλλο πού θά περιόριζε λιγάκι τήν φτώχεια στόν πλανήτη. Θά μείνουν μόνο ἡ φαντασίωση τῶν Γερμανῶν πώς εἶναι οἱ καλλίτεροι καί ἡ πικρία τῶν Ἀργεντινῶν ὅτι ὁ θεός τούς ἀδίκησε.
Οἱ φανατισμοί εἶναι κατά κανόνα παράλογοι. Ὁ φανατισμός ὅμως γιά τήν σημασία μιᾶς ποδοσφαιρικῆς νίκης εἶναι ἐξοργιστικά παράλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου