Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΤΩΝΗ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ: Το κράτος εἰσπράττει, δέν πληρώνει

("φημερίδα το Κ.Σ.Μ."/Τεχος 186/κτώβριος 2016)
 
Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα ἔχει πάρει τήν κάτω βόλτα καί προδιαγράφεται τό τέλος της, ἄν καί δέν ξέρουμε ἀκόμα τί μορφή ἀκριβῶς θά λάβη. Ἡ ἐξουσία ὅμως ἔχει μέλι καί γι’αὐτό ἐκείνος πού τήν ἔχει ἀποκτήσει δίνει σκληρές μάχες νά τήν διατηρήση.
Ἀδιαφανής δημοπρασία
Ἡ τηλεόραση εἶναι καίριο ἔρεισμα στόν ἀγώνα γιά τήν διατήρηση τῶν ἀποκτημάτων τῆς κυβέρνησης. Ἀφ’ἑνός εἶναι ἕνα πολύ δραστικό ἐργαλεῖο προπαγάνδας. (Κάποιοι εἶπαν ὅτι ἡ κυβέρνηση θά ἐπιθυμοῦσε τά 4 κανάλια πού προγραμμάτισε, νά εἶναι ἡ ΕΡΤ1, ἡ ΕΡΤ2, ἡ ΕΡΤ3 καί τό κανάλι τῆς Βουλῆς). Σέ κάθε περίπτωση ἡ κυβέρνηση ἤθελε νά μείνουν λίγοι οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί καί νά ὑπηρετοῦν τό συμφέρον της. Ἐνῶ ἔχει σωρεία μελῶν τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, προσέλαβε ὡς δικηγόρο τῆς ὑπόθεσης τόν Γ. Μαντζουράνη, πού εἶχε τιμωρηθῆ μέ φυλάκιση γιά τόν ρόλο του στήν ἀπάτη τοῦ Κοσκωτᾶ.
Τό δεύτερο πού ἤθελε ἡ κυβέρνηση ἦταν νά βγάλη λεφτά, τῶν ὁποίων ἡ ἀπόκτηση ἔχει γίνει πολύ δύσκολη. Οἱ ὑφιστάμενοι φόροι συλλέγονται μέ πολύν κόπο, οἱ προγραμματιζόμενοι συναντοῦν μεγάλες ἀντιδράσεις.
Γιά τήν συλλογή καμμιᾶς ἑκατονπενηνταριᾶς ἑκατομμυρίων, ἡ κυβέρνηση ὀργάνωσε ἕναν πλειοδοτικό διαγωνισμό, στόν ὁποῖο κυριάρχησε ἡ ἀπόλυτη μυστικότητα. Ὁ κάθε πλειοδότης συμπέραινε γιά τήν πορεία τῆς διαδικασίας καί τοῦ ἀπαγορευόταν νά μαθαίνει τίς προσφορές τῶν ἄλλων ὑπερθεματιστῶν.
Ἡ ἀνάμειξη τῆς δικαιοσύνης
Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἄν καί πρό τῆς δημοπρασίας ἔπρεπε νά κρίνη τόν σύννομο χαρακτῆρα της, συνῆλθε σέ ὁλομέλεια ἐκ τῶν ὑστέρων. Ὁ Πρόεδρός του διέκοψε τήν συνεδρίαση σύντομα μετά τήν ἔναρξή της καί οἱ ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα τῆς συνεδρίας ἄκουσαν τούς μετέχοντες νά ἀνταλλάσσουν βάναυσες ὕβρεις.
Προφανῶς κάποια μέλη τοῦ Συμβουλίου εἶναι μέ τήν κυβέρνηση καί ἄλλα ἐναντίον της. Ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου ἔχει διορισθεῖ ἀπό τόν Σύριζα καί τόν εὐνοεῖ. Τό νά ἔχουν οἱ δικαστές πολιτικές πεποιθήσεις, ὅπως κάθε πολίτης, εἶναι φυσικό. Τό νά τίς ἐκδηλώνουν στήν δουλειά τους εἶναι παράβαση καθήκοντος.
Ἡ Γραφειοκρατία
Τά κρατικά ταμεῖα εἶναι ἐπικινδύνως ἐλλειμματικά. Πιέζουν τούς πολίτες νά πληρώσουν αὐτά πού χρωστοῦν, ὅσο μπορεῖ νά γίνη αὐτό χωρίς νά ἐνισχυθῆ τό ρεῦμα τῆς ἀντιπολίτευσης.
Ἡ κυβέρνηση ἐξ ἄλλου ἔχει υἱοθετήσει τήν φιλοσοφία «δέν πληρώνω». Ἀναγνωρίζει ὅτι ἔχει κάποιο χρέος, ἀλλά βάζει προσκόμματα γραφειοκρατικά γιά νά καθυστερῆ τήν πληρωμή του.
Τίς προάλλες μιά Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ἔστειλε ἕνα χαρτί στόν κάτοχο ἑνός ἀρχαιολογικοῦ ἀντικειμένου, γράφοντας ὅτι ἡ ἀποτίμησή του εἶναι ἀξίας 800 εὐρώ. (Ὁ κάτοχός του τό εἶχε ἤδη παραδώσει μέ ἀπόδειξη στήν ὑπηρεσία.) Αὐτή τοῦ σημείωνε τήν παραπάνω τιμή καί τοῦ ἔγραφε, ὅτι ἄν τήν δέχεται, νά τῆς στείλη μία… Ὑπεύθυνη Δήλωση. Ὅμως τό κράτος δέν δεσμεύεται νά ἀποδεχθῆ τήν τιμή πού καθόρισε το ίδιο και ο υπουργός μπορεί να αποφασίση άλλη.
Σ’αὐτό τό χάος ἔχουμε φτάσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου