Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 669: Κοινοβουλευτική διαλλακτικότητα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 669/Σάββατο 15.10.2016
 
Κοινοβουλευτική διαλλακτικότητα
 
Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες συνεδρίαζε ἡ Εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, στήν ὁποία ἔχει ἀνατεθεῖ μεταξύ ἄλλων ἡ διαλεύκανση τῶν διαπλεκομένων σκανδάλων τῆς ἄνευ συνεπειῶν μή ἐξυπηρέτησης τῶν χρεῶν τῶν κομμάτων καί τῶν συγκροτημάτων τοῦ τύπου καί τῶν λοιπῶν μέσων ἐνημέρωσης, ἀλλά ἐπεκτάθηκε καί στά θέματα τῆς δημοπρασίας τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν καί τῶν θαλασσοδανείων τῆς Τράπεζας Ἁττικῆς πρός τούς καλούς της.
Ἡ Ἐπιτροπή ἐξέταζε καί μάρτυρες καί συζητοῦσε τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού εἶχε στά χέρια της. Οἱ ἀντιπαραθέσεις μεταξύ τῶν μελῶν της φόρτιζαν μέ πάθος τήν ἀτμόσφαιρα. Πολλά μέλη ἀπευθύνονταν κατά τόν ἴδιο τρόπο στόν συνάδελφό τους πού ἀσκοῦσε ἐκ περιτροπῆς τήν προεδρεία της. Αὐτός ἀμυνόταν μέ μεγάλη ὑπομονή μέχρι νά κουραστῆ ὁ ἐπιτιθέμενος νά τοῦ ρίχνεται.
Τό νά ὑποθέσουμε, ὅτι ἦταν μιά σειρά συμπτώσεων πού, μαζί μέ τό ἀνθρώπινο ὑλικό, παρήγαγε αὐτό τό ἀποτέλεσμα, δέν προκύπτει ἀπό τά γεγονότα. Ἦταν τό πνεῦμα τῆς διαλακτικότητας πού γεννοῦσε την γαλήνη. Εἴθε νά ἐπικρατήση τό πνεῦμα αὐτό στή Βουλή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου