Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 675: Νάνος δηλητηριαστής

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 675/Τρίτη, 26.10.2016
 
Νάνος δηλητηριαστής
 
Τήν Βόρειο Ἤπειρο ἀπελευθερώσαμε κατά τήν διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνα δύο φορές. Τό 1913 ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, τό 1940 ἀπό τόν ἰταλικό. Οἱ διεθνεῖς συνθῆκες μᾶς ὑποχρέωσαν σύντομα νά τήν ἐγκαταλείψουμε, γιά νά γίνη μέρος τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους – ὑποτίθεται αὐτοδιοικούμενη.
Οἱ Ἀλβανοί λησμόνησαν τήν τεράστια ὑποχρέωση πού εἶχαν στόν ἑλληνικό πολιτισμό. Ἡ γλῶσσα τους εἶχε παραμείνει ἀτελής καί πρωτόγονη (γραφή ἐπέλεξαν μετά τήν ἵδρυση τοῦ ἑνιαίου ἀλβανικοῦ κράτους) καί αὐτοί πού ἤθελαν νά πᾶνε στό ἐξωτερικό γιά νά σπουδάσουν ἔπρεπε νά φοιτήσουν σέ σχολεῖα ἑλληνικά.
Ὅταν τό 1913 οἱ Μεγάλες Δυνάμεις (καί πρωτίστως ἡ Αὐστρία καί ἡ Ἰταλία πού ἐδέσποζαν τῆς Ἀδριατικῆς) ἀποφάσισαν ὅτι ἡ ἵδρυση τοῦ ἑνιαίου ἀλβανικοῦ κράτους ἐξυπηρετοῦσε τά συμφέροντά τους, ἔχωσαν σ’αὐτό ὅλον τόν πληθυσμό τῆς Ἀλβανίας, ἀσχέτως γλώσσας καί θρησκείας. Τό μικρό νησί Σάσσωνα πού βρισκόταν στήν εἴσοδο τῆς Ἀδριατικῆς, κατοικημένο ἀπό Ἕλληνες καί ἀπελευθερωμένο ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό, τό ἔδωσαν προῖκα στό νέο κράτος.
Μέ τά δῶρα πού ἔλαβε κατά τήν γέννησή της ἡ Ἀλβανία, ἄνοιξε ἕνα βαθύ χαντάκι ἐχθρότητας πρός τήν Ἑλλάδα, προβλέποντας τήν ἐκδίκησή της. Ὄντας συγκριτικά μέ αὐτήν ἕνας νάνος δέν μποροῦσε νά διακινδυνεύση μιά στρατιωτική ἀναμέτρηση. Ἔπρεπε συνεχῶς νά βρίσκη ἰσχυρότερους φίλους. Τούς βρῆκε στό Παραπέτασμα καί γιά νά ἐναρμονιστῆ μαζί τους ἔγινε μιά κομμουνιστική δικτατορία. Καί ἔπεσε μέ τά μοῦτρα στήν προσπάθεια νά δηλητηριάζη τίς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μέ ὅποιον θά εἶχε ἀντίθετο συμφέρον μ’αὐτήν. Εἴτε ἐπρόκειτο γιά τήν Σοβιετική Ἕνωση, εἴτε γιά τήν Τουρκία.
Κατ’ἐπανάληψιν τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἀλβανική κυβέρνηση ἔθετε τό ζήτημα τῆς Τσαμουριᾶς, μιᾶς ζώνης πού καλύπτει μιά μεγάλη ἔκταση τῆς Ἠπείρου καί τερματίζεται ἐνδεχομένως στό Ἀγρίνιο. Ἡ προκάλυψη τοῦ θέματος εἶναι νά ἐπιτραπῆ ὁ ἐπαναπατρισμός τῶν Τσαμουριωτῶν, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν μετά τόν πόλεμο στήν Ἀλβανία γιά νά μήν πληρώσουν τίς σφαγές πού εἶχαν διαπράξει στήν Κατοχή.
Σήμερα ἔχουν ἀρχίσει νά μιλοῦν γιά μεταβολή τῶν ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, πρᾶγμα πού τούς εὐθυγραμμίζει μέ τίς ἐπιδιώξεις τοῦ Ἐρντογάν στήν Θράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου