Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 676: Ἀντέννες καί κάλπες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 676/Τετάρτη, 27.10.2016
 
Ἀντέννες καί κάλπες
 
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας πού ἀκύρωσε τόν νόμο γιά τίς τηλεοπτικές ἄδειες εἶναι σωστή πέρα ὡς πέρα. Ἐνῶ ὁλότελα πονηρές ἦταν οἱ ἐνέργειες τῆς κυβέρνησης πού προηγήθηκαν.
Κατ’ ἀρχήν, δέν μᾶς ἐξήγησε γιατί θά ἔπρεπε νά εἶναι τέσσερα τά κανάλια πού θά μοιράζονταν τήν ἐθνική μας στρατόσφαιρα. Στίς ἐπίμονες ἐρωτήσεις τῆς κοινῆς γνώμης οἱ ἀπαντήσεις τῆς κυβέρνησης ἦταν ποικίλες καί σαθρές. Τήν μία ἡμέρα ὅτι στό νούμερο αὐτό περιοριζόταν ἐκ τῶν φυσικῶν δεδομένων ἡ χωρητικότητα (ἀλλά μέχρι σήμερα λειτουργοῦν μιά δεκάδα). Τήν ἄλλη ἡμέρα, ὅτι τό ζήτημα εἶναι οἰκονομικό. Πάνω ἀπό τέσσερα, μέ τόν ὑφιστάμενο όγκο διαφημίσεων δέν θά μποροῦσαν νά καλύπτουν τά ἔξοδά τους. (Γιατί, ὅμως, ἡ “Πρώτη Φορά Ἀριστερά” θά στεναχωριόταν νά χάσουν τά κεφάλαιά τους κάποιοι καναλάρχες;)
Μέ φαντασία καί μέ προχειρότητα ὀργανώθηκε ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός. Πανηγυρίστηκε ὅτι ἔφερε στόν κρατικό κορβανᾶ προσφορές πού ἀθροίζονται σέ κάπου διακόσια πενήντα ἑκατομμύρια («γιά νά φάει καί ὁ φτωχός»), ὅταν τώρα ἀφθονοῦν τά δημοσιονομικά πάρε-δῶσε πού μετροῦν δισεκατομμύρια.
Στά μυαλά ὅμως τῶν κ.κ. Ἀλ. Τσίπρα καί Νίκ. Παππᾶ οἱ οἰκονομικά ὀρθόδοξοι συλλογισμοί δέν ἔχουν θέση. Δέν πρόκειται ποτέ στό μέλλον νά ἔχουν πρόβλημα μέ τήν τσέπη τους. Εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῶν πολιτικῶν τους δυνάμεων πού τούς ἐνδιαφέρει. Δέν πρόκανε νά ρυθμίση τό ὑπουργικό συμβούλιο τίς ἀταξίες τοῦ διαγωνισμοῦ καί οἱ θιγόμενοι τό ἔφεραν στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Τό τελευταῖο ἔκαναν ἄνω-κάτω μέ τήν προπαγάνδα τῶν Μ.Μ.Ε. πού τούς ἀκολουθοῦν καί μέ μισθολογικές αὐξήσεις πού ὑποσχέθηκαν γιά τούς κορυφαίους δικαστικούς. Διχάστηκαν τά μέλη αὐτῶν τῶν σωμάτων, ἀλλά στήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ, παρά τόν ἀντίθετο ἀγῶνα τοῦ Προέδρου της, ἡ πλειοψηφία ἀκύρωσε τόν σκανδαλώδη νόμο.
Ὅταν ἡ Χούντα δημοσίευσε τό σχέδιο τοῦ ψευτοσυντάγματός της, ἕνας θαρραλέος δημοσιογράφος ρώτησε τόν Παττακό τί θά γίνη ἄν δέν τό ἐγκρίνη ὁ λαός. Ὁ Παττακός τοῦ ἀπάντησε, ὅτι θά ἑτοιμαστῆ ἕνα δεύτερο σχέδιο καί ἄν καί αὐτό δέν ἐγκριθῆ ἕνα τρίτο κ.ο.κ. μέχρι νά βρεθῆ ἐκεῖνο πού ἀρέσει στόν λαό.
Ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος κ. Γεροβασίλη μᾶς ἀνήγγειλε ὅτι ὁ κ. Νῖκ. Παππᾶς ἔχει ἤδη ἕτοιμο σχέδιο νόμου πού θά βάλη σέ τάξη ὅλα τά θέματα τοῦ τηλεοπτικοῦ κλάδου. Ἔτσι, ὅμως, πού ἔχουν ἔρθει τά πράγματα εἶναι ἀδύνατη ἡ ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων. Καί ἀντί να στηθοῦν νέες ἀντέννες γιά τήν ἀναγεννηθεῖσα τηλεόραση, θά στηθοῦν οἱ κάλπες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου