Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 674: Ἡ συνύπαρξη μέ τούς σεισμούς

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 674/Κυριακή, 23.10.2016
 
Ἡ συνύπαρξη μέ τούς σεισμούς
 
Ὁ φοβερός σεισμός στήν Ἰταλία μᾶς παρακίνησε νά ἀποταθοῦμε στόν φίλο καθηγητή Θεοδόση Τάσιο, παγκόσμια κορυφή στήν ἀντισεισμική ἄμυνα, καί νά τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς ἐξηγήση πῶς τό κακό πῆρε τέτοια ἔκταση. Στήν Ἰταλία ὑπάρχουν καί κανονισμοί ἀσφάλειας τῶν κτηρίων καί μηχανισμοί ἐλέγχου τῆς ἐφαρμογῆς των.
Γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ὁρίσαμε τήν δευτεριάτικη συγκέντρωσή μας τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2016, ὥρα 8 μ.μ., καί τόπο τήν αἴθουσα στόν β’ ὄροφο τῆς Πανεπιστημίου 16.
Στό μεταξύ σεισμοί ἔπληξαν καί τή χώρα μας. Ὁ τελευταῖος τήν περιοχή τῶν Ἰωαννίνων. Εὐτυχῶς γιά μᾶς οἱ ζημιές ἀπό αὐτόν ἦταν ἐλάχιστες μπροστά σέ ἐκεῖνες τοῦ σεισμοῦ στήν κεντρική Ἰταλία. Θέτουν, ὅμως, τό ἴδιο ἐρώτημα: θά ἐξακολουθήσουμε νά κατοικοῦμε καί νά ἐργαζόμαστε σέ κτήρια παλαιῶν προδιαγραφῶν μέ περιορισμένη ἀντοχή στήν δόνησή τους; Τό νά τά γκρεμίσουμε καί νά τά ἀντικαταστήσουμε μέ ἀντισεισμικά ἔχει ἕνα κόστος ἀπαγορευτικό.
Μέ πολύ λιγότερο χρῆμα θά μποροῦν ὁ Τάσιος καί οἱ διάδοχοί του νά κάνουν μπαλωματικές παρεμβάσεις (π.χ. νά κατεδαφίζουν προκαταβολικά ἕνα ἐπικίνδυνο κτίσμα, νά ἐνισχύουν τόν σκελετό νός ἄλλου) μέχρι νά μπορέση ἡ ἀνθρωπότητα νά βρῆ τή σωστή λύση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου