Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 672: Φραγή στήν πληροφόρηση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 672/Τρίτη, 18.10.2016
 
Φραγή στήν πληροφόρηση
 
Οἱ ἐνδείξεις εἶναι ἀρνητικές. Οἱ μεθοδεύσεις τῆς κυβέρνησης γιά νά ἐπιβάλη ἕνα τηλεοπτικό τοπίο τῆς ἐπιλογῆς της πέφτουν ἡ μία μετά τήν ἄλλη στό κενό. Ὁ σχετικός νόμος της εἶναι πολύ πιθανόν νά κριθεῖ ἀντισυνταγματικός ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.
Γιά νά ἀποφύγη τήν πανωλεθρία ἡ παρέα τοῦ Μαξίμου καταφεύγει στίς πιό ἀκραῖες ἀθλιότητες πού ἔχει γνωρίσει ὁ τόπος.
Ἀνάμεσά τους καί ἡ ἐπιχείρηση σύντμησης ἀπό ἐνενήντα σέ πέντε μέρες τῆς προθεσμίας γιά νά πέσει “μαῦρο” στά ἀνεπιθύμητα κανάλια (πού δέν κατάφεραν νά ἀδειοδοτηθοῦν μέ τήν ἐπίμαχη διαδικασία) μέ διαδοχικές καταθέσεις τροποποίησης τῆς σχετικῆς διάταξης τοῦ νόμου πού ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση ψήφισε! Προφανῶς γιά νά δημιουργήση τετελεσμένα γεγονότα πού θά εἶναι δύσκολο νά ἀνατραποῦν ἀπό τυχόν ἀρνητικές γιά τούς κυβερνητικούς στόχους δικαστικές ἐξελίξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου