Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 671: Ἑνός ἀνδρός ἀρχή

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 671/Δευτέρα 17.10.2016
 
Ἑνός ἀνδρός ἀρχή
 
Τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐσωκομματικῆς ψηφοφορίας δέν ἄρεσε στόν Μεγάλο Ἡγέτη. Καί, κατόπιν τούτου, ζήτησε τήν ἐπανάληψή της. Ἀλλά καί ἀπέδειξε (λές καί χρειαζόταν ἀπόδειξη) τό πώς ἀντιλαμβάνεται τίς δημοκρατικές διαδικασίες.
Ὁ Μπρέχτ εἶχε (εἰρωνικά) παροτρύνει τούς ἡγέτες τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας νά ἀλλάξουν λαό, ἀφοῦ ὁ λαός δέν τούς ἀκολουθοῦσε στόν δρόμο πού χάραζαν. Ὁ Μεγάλος Ἡγέτης τῆς χώρας βρίσκει πρός τό παρόν πιό βολικό νά ἀλλάζη τίς ψηφοφορίες.
Ἀλλά ποιός ξέρει σέ τί θά καταφύγη ἄν δέν μπορέση νά ἀλλάξη τήν ἐτυμηγορία τοῦ λαοῦ πού θά τόν στέλνη σπίτι του καί θά βάζη τέρμα στά ὄνειρά του νά γαντζωθῆ στήν ἐξουσία ὡς μόνιμος “καταληψίας” τοῦ θώκου της ὁ ἄλλοτε “καταληψίας” αἰθουσῶν καί μαθητικῶν θρανίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου