Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Γράμμα 677: Καταφυγή στόν Ἅγιο Εὐστράτιο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 677/Σάββατο, 29.10.2016
 
Καταφυγή στόν Ἅγιο Εὐστράτιο
 
Ἡ μεγάλη ἑορτή γιά τό “ΟΧΙ” γίνεται στήν Θεσσαλονίκη. Στήν Ἀθήνα περιορίζεται σέ μιά σχολική παρέλαση. Ἡ καθιέρωση τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ἑορτασμοῦ στή Θεσσαλονίκη ἔχει πολλές αἰτίες. Εἶναι ἡ πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ ὁποῖος τιμᾶται στίς 26 τοῦ μηνός. Τό 1912 τίς προηγούμενες ἡ μέρες ὁ ἑλληνικός στρατός εἶχε δώσει σκληρές μάχες γιά νά ἀνατρέψη τίς ἀντιστάσεις τῶν Τούρκων καί νά διεισδύση στήν πόλη στίς 25 τοῦ μηνός. Στίς 27 ἔκανε τήν ἐπίσημη εἴσοδό του ὁ Γεώργιος ὁ Α’ καί διακήρυξε, ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη ἀνήκει στήν Ἑλλάδα. Γιά νά δώσει ἐμπράγματη διάσταση στά λόγια του ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ, φερόταν ὡς οἰκοδεσπότης στούς ξένους ἐπισκέπτες, μέχρι πού ἡ σφαῖρα ἑνός παράφρονα τερμάτισε τή ζωή του.
Πέρα ἀπό τή συναισθηματική διάσταση τοῦ ἑορτασμοῦ, ἔχει αὐτός ἕνα πολύ πρακτικό περιεχόμενο. Ἀλβανία, Σκόπια, Τουρκία ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καί εἶναι ἀνάγκη κάθε 28η Ὁκτωβρίου νά τούς δείχνουμε πώς δέν ὑπάρχει ἔδαφος νά ὑποχωρήσουμε.
Ἐφέτος εἰδικώτερα σκιάζουν τήν γιορτή μαῦρα σύννεφα: ἡ οἰκονομική κρίση πού ἐπιδεινώνεται καί οἱ πόλεμοι στήν Μέση Ἀνατολή. Γι’αὐτό εἴχαμε πιεστική ἐσωτερική ἀνάγκη γιά τή γιορτή μας.
Ὅπως κάθε χρόνο ἔσπευσαν ἐθνοτοπικά σωματεῖα, ἡ μαθητιῶσα νεολαία μέ ἕνα δάσος σημαιῶν, οἱ φιλανθρωπικές ὀργανώσεις, κάθε λογῆς ὁμάδες ἐθελοντῶν. Ὁ ἐνθουσιασμός τους σκόρπισε ἐπί ἀρκετές ὧρες τήν μελαγχολία καί αἰσθανθήκαμε καί οἱ τηλεθεατές τήν παλιά εὐφορία.
Οἱ ἔνοπλες δυνάμεις παρήλασαν ἄψογα καί ἔδειξαν, ὅτι ὁ ὁπλισμός τους ἦταν ἄρτιος.
Σέ ἕνα σημεῖο ὅμως τή χθεσινή ἡμέρα σημάδεψε ἕνα μεγάλο κενό. Ἔλειπε ὁ πρωθυπουργός. Ἀτόπημα πρός τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας πού ἦταν τό τιμώμενο πρόσωπο. Παραχώρηση ἐδάφους πρός τόν Κυριάκο, πού ἔκανε ἐμφάνιση λαμπρά.
Ὁ πρωθυπουργός εἶχε πάει στόν Ἅη-Στράτη γιά νά τιμήση τήν ἡμέρα μέ τόν μικρό πληθυσμό τοῦ νησιοῦ. Ἐνῶ στήν Θεσσαλονίκη ἀναβίωνε ἡ μνήμη τῆς ἐθνικῆς ὁμοψυχίας τοῦ 1940, στόν Ἅη-Στράτη ἐπικεντρώθηκε στίς κτηνωδίες τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.
Ἡ παρουσία του στόν ἑορτασμό της Θεσσαλονίκης θά ἀναρρίπιζε τίς ἐντυπώσεις ἀπό τόν σκανδαλώδη διαγωνισμό γιά τίς τηλεοπτικές ἄδειες καί ἀπό τίς ἐπεμβάσεις στό δικαστικό σῶμα. Κατέφυγε στόν Ἅγιο Εὐστράτιο περιμένοντας πώς σέ μερικές ἡμέρες θά κατασιγάση ἡ ἐναντίον του κατακραυγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου