Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Γράμμα 13

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 13
 
Πολλοί ἀπό τούς παραλῆπτες αὐτῶν τῶν Γραμμάτων μᾶς ἀπαντοῦν, ὅτι συμφωνοῦν στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀγωνιστοῦμε ὅσοι ἀγαποῦμε αὐτόν τόν τόπο, γιά νά βγεῖ ἀπό τήν δεινή κατάσταση στήν ὁποίαν ἔχει περιέλθει. Ἀλλά διαφέρουν ὁ καθένας ὡς πρός τήν σειρά τῶν ἐνεργειῶν πού πρέπει νά γίνουν.
Ἄλλος δίνει προτεραιότητα στήν κάθαρση: νά τιμωρηθοῦν καί νά πληρώσουν ὅλοι αὐτοί πού ἔκλεψαν. Ἄλλος στήν ἀνασύνταξη τῆς δημόσιας διοίκησης. Ἄλλος στήν περιστολή τῆς κρατικῆς σπατάλης μέ τήν ὁποίαν αὐξάνει συνεχῶς τό ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ.
Τά πράγματα ὅμως εἶναι περίπλοκα. Μοιάζουν σάν μιά τράπουλα ἁπλωμένη στό τραπέζι, πού ὅταν πᾶς νά κινήσεις ἕνα χαρτί ἐμποδίζεσαι ἀπό τήν θέση πού κατέχει ἕνα ἄλλο.
Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἡ λύση τοῦ ἀδιεξόδου βρίσκεται πρωτίστως στήν συγκρότηση τοῦ καινούργιου κόμματος, πού δέν θά διαθέτει ἕτοιμες συνταγές στήν σημερινή ρευστή κατάσταση, ἀλλά θά κατέχεται ἀπό τό πάθος νά ὑπηρετήσει χωρίς ἰδιοτέλειες καί καριερίστικες ἐπιδιώξεις τήν πατρίδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου