Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Γράμμα 12

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 12
 
Γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων δίνουν τήν μάχη καί οἱ δικοί μας καί οἱ Τροϊκανοί. Ξέρουν, ὅτι δέν μποροῦν νά ἐπιτύχουν τήν νίκη - ἡ ὁποία θά ἦταν κοινή ! Οὔτε ἐμεῖς μποροῦμε νά τούς πείσουμε, ὅτι κάνουμε καί ὅτι θέλουμε ὅλες τίς ἀναγκαῖες θυσίες. Οὔτε ἐκεῖνοι, πού κρατοῦν τήν στρόφιγγα τοῦ χρήματος, μποροῦν νά μᾶς ἐπιβάλουν τήν πραγματοποίησή τους.
Ἡ βαρκούλα στήν ὁποίαν ἀρμενίζουμε κάνει ἀδιέξοδους κύκλους πάνω σέ μιά τρικυμιασμένη θάλασσα καί ὕστερα ἀπό κάθε κύκλο διαπιστώνουμε, ὅτι ἡ βάρκα ἔχει βάλει περισσότερα νερά. Ἔτσι δέν θά ἔλθει ποτέ ἡ ἀνάκαμψη. Τήν σκέψη τί μᾶς μέλλεται στό βάθος, τήν ἀποδιώχνουμε μέ φρίκη.
Χρειάζεται νά κάνουμε μιάν ἔφοδο πρός τήν παραγωγικότητα. Νά μεγιστοποιήσουμε τό ἐθνικό προϊόν. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό καινούργιο κόμμα πού θά ἐμπνεύσει αὐτήν τήν θέληση στούς Έλληνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου