Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Γράμμα 9: Ἐργασία.

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 9
 
Ὄχι ἀπολύσεις. Ὄχι ἀπεργίες.
Δέν μποροῦμε νά βγοῦμε ἀπό τήν κρίση μέ μόνο τά λεφτά πού μᾶς δίνει ἡ Τρόϊκα. Χρειάζεται νά αὐξήσουμε σημαντικά τήν παραγωγή μας. Σ’αὐτό συμφωνοῦν ὅλοι.
Κάποιοι προτείνουν μαζικές ἀπολύσεις δημοσίων ὑπαλλήλων γιά νά μπορέσει τό κράτος νά χρηματοδοτήσει ἐπενδύσεις. Ὅμως ὁ κρατικός μηχανισμός παρουσιάζει κενά στήν λειτουργία του πού μέ τίς ἀπολύσεις θά γίνουν μεγαλύτερα. Ἐπιπλέον, οἱ ἀπολύσεις συνεπάγονται ἀποζημιώσεις καί μείωση τῶν ἐσόδων τῆς κοινωνικῆς ἀσφάλισης, τῆς ὁποίας τά διαθέσιμα ἔχουν συρρικνωθεῖ.
Οἱ ἀπεργίες ὅταν εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά αὐξήσουμε τήν παραγωγή μας εἶναι ἀπαράδεκτες. (Καί πιό ἀπαράδεκτη ἡ παρεμπόδιση ἀπό τούς ἀπεργούς τῶν συναδέλφων τους πού θέλουν νά ἐργαστοῦν.) Ἡ ἀπεργία ἀποτελεῖ μεν ἀτομικό δικαίωμα, ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀσκεῖται σέ μιά τόσο κρίσιμη ἐποχή εἰς βάρος τοῦ συνόλου.
Ἡ ἀνάγκη νά ἐνταθεῖ ἡ ἐργασία γιά νά μεγαλώσει τό ἐθνικό προϊόν εἶναι ἐπιτακτική. Αὐτό σημαίνει πολλά ἀτομικά μας ξεβολέματα γιά τά ὁποῖα ἀδυνατεῖ νά μᾶς ἐμπνεύσει μιά κυβέρνηση πολιτευτῶν, πού βάζουν τήν προσωπική καριέρα τους πάνω ἀπό τό γενικό συμφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου