Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Γράμμα 15

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 15
 
Ὁ Στουρνάρας εἶναι ὁ Παπαδῆμος αὐτῆς τῆς ἐποχῆς. Παλεύει γιά νά κρατήσει ἀνοιχτή τήν χρηματοδότησή μας ἀπό τήν Εὐρώπη – τήν ὁποίαν ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη. Οἱ ἄλλοι ὑπουργοί κάνουν ὁ καθένας λίγο-πολύ τά δικά του. Ἄλλος γιά νά συγκρατήσει τό μισθολογικό ἐπίπεδο τῶν ὑφισταμένων του, ἄλλος γιά νά ἐπαυξήσει τήν προσφορά τῶν ὑπηρεσιῶν πού παρέχει τό ὑπουργεῖο του στήν χώρα. Καί ὅλοι μαζί προσπαθοῦν νά καταπείσουν τούς ξένους, ὅτι θά βροῦμε ὑποκατάστατα ἔσοδα τῶν κονδυλίων, τά ὁποῖα αὐτοί ἀξιώνουν νά περικόψουμε.
Ἐντωμεταξύ ἀνεβαίνει τό νερό μέσα στήν βάρκα πάνω στήν ὁποίαν κλυδωνιζόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου