Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Γράμμα 11

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 11
 
Ἡ στρατηγική τοῦ κ. Στουρνάρα, τήν ὁποίαν ἔχει υἱοθετήσει ἡ κυβέρνηση, εἶναι νά ἐφαρμόζουμε πιστά τό Μνημόνιο, ὥστε νά πεισθοῦν οἱ ξένοι γιά τήν σοβαρότητα τῶν προθέσεων μας νά τό τηρήσουμε καί νά δεχθοῦν νά διαπραγματευθοῦν τήν ἀλλαγή του.
Ἡ πιστή ἐφαρμογή ὅμως τοῦ Μνημονίου εἶναι ἀνέφικτη. Ἡ περικοπή μιᾶς σειρᾶς δαπανῶν τοῦ δημοσίου εἶναι ἀδύνατη. Εἴτε διότι οἱ θιγόμενες ὁμάδες θά μεγιστοποιήσουν τήν ἀντίδραση τους σέ νέες μειώσεις τοῦ εἰσοδήματός τους, εἴτε διότι ὑπάρχει ἀντικειμενικά ἕνα ὅριο στίς δαπάνες του πού μπορεῖ νά περικόψει τό κράτος καί νά ἐξακολουθήσει νά λειτουργεῖ. Ἡ προβλεπόμενη αὔξηση τῶν κρατικῶν ἐσόδων ἀπό τήν ἐκποίηση κρατικῆς περιουσίας ἔχουμε δεῖ μέ τί βραδύ ρυθμό εἶναι πραγματοποιήσιμη.
Λέχθηκε καί πάλι χθές πώς δέν θά χρειαστοῦν νέα μέτρα ἐκτός ἄν... Αὐτό τό ἔχουμε ἀκούσει πολλές φορές καί σέ κάθε περίπτωση ἴσχυσε τό «ἄν» τῆς ἐπιφύλαξης.
Θά συνεχιστεῖ λοιπόν δυστυχῶς ὁ καθοδικός φαῦλος κύκλος. Θά ἐξακολουθήσει νά συρρικνώνεται τό ἐθνικό εἰσόδημα καί νά μᾶς ζητοῦν οἱ ξένοι πρόσθετες περικοπές μισθῶν καί συντάξεων καί αὔξηση τῶν φόρων.
Εἶναι φανερό, ὅτι κάτι ἄλλο πρέπει νά γίνει γιά νά ἐμπνεύσει τόν λαό σέ μιά ἐξόρμηση τῆς αὔξησης τῆς παραγωγῆς, ἡ ὁποία εἶναι τό κλειδί τῆς ἀνάκαμψης. Μιά κυβέρνηση πού βασίζεται στόν κατεστημένο πολιτικό κόσμο, εἶναι ἀδύνατον νά τό ἐπιτύχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου