Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Γράμμα 7

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 7
 
Πρέπει νά τό χωνέψουμε πιά, ὅτι βρισκόμαστε πάνω σέ μιά βάρκα πού στροβιλίζεται μέσα σέ ἕναν κυκλώνα.
Οἱ πολιτικοί μας δέν μποροῦν νά τήν ὁδηγήσουν σέ ἤρεμα νερά, γιατί γιά καθέναν ἀπό αὐτούς πρωτεύει ἡ καριέρα του. Ἡ κυβέρνηση αὐτή, ὅπως καί οἱ ἑπόμενες πού θά βγοῦν ἀπό τόν ὑφιστάμενο πολιτικό κόσμο, θά συνεχίσουν νά ὑποφέρουν ἀπό τίς μάχες μεταξύ τῶν ὑπουργῶν καί τήν ἐπίρριψη τῶν εὐθυνῶν ἀπό τούς ὤμους τοῦ ἑνός στούς ὤμους ἑνός ἄλλου συναδέλφου του.
Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, πού δέν μετέχουμε στά κομματικά παιγνίδια καί πού λαχταροῦμε νά βγεῖ ὁ τόπος ἀπό τήν δεινή κατάστασή του, θά ἐνισχύουμε τήν κυβέρνηση σέ κάθε σωστό μέτρο της. Αὐτό ὅμως δέν ἐπαρκεῖ γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων. Ἔχουμε ἀνάγκη μιά ἄλλου εἴδους κυβέρνηση στήν ὁποίαν ἡ αἴσθηση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, θά ἐμποδίζει τήν ἐπιδίωξη τῆς ἀτομικῆς καριέρας ἐκείνων πού θά τήν ἀποτελοῦν.
Χρειάζεται λοιπόν ὅσοι ἀποδεχόμαστε αὐτόν τό στόχο νά συνεργαστοῦμε συστηματικά καί ἐπίμονα γιά νά συγκροτηθεῖ τό ἀντίστοιχο καινούργιο κόμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου