Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Γράμμα 637: Ἐσωκομματική δημοκρατία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 637/Τρίτη 19.04.2016
 
Ἐσωκομματική δημοκρατία
 
Ἐπειδή οἱ νεολαῖες των κομμάτων ἀπευθύνονται σέ ἀνθρώπους πού ἡ ἡ λικία τους τούς κάνει νά πιστεύουν ὅτι ἔχουν περισσότερη πολιτική σκέψη ἀπό τούς παλαιούς, τά Κόμματα παρέχουν στίς Νεολαῖες τους ἐκτεταμένη αὐτοτέλεια. Πού ἐξάπτει φιλοδοξίες καί προσελκύει μέλη.
Ἀλλά ὅλα ἔχουν κάποια ὅρια. Τό συνέδριο τῆς ΟΝΝΕΔ ἀπό τήν Παρασκευή τό βράδυ ὥς τή νύχτα τοῦ Σαββάτου ἀναλώθηκε στήν ἐπίθεση τῆς πλειοψηφίας του κατά τῆς γραμμῆς τοῦ κόμματος καί στήν ὑπεράσπισή της ἀπό τήν μειοψηφία. Δέν ὑπήρχε περαιτέρω χρόνος γιά συζήτηση, διότι πολλοί σύνεδροι ἔπρεπε νά φύγουν γιά νά πᾶνε στίς συνελεύσεις τῶν τοπικῶν ὀργανώσεων τῆς Ν.Δ. Τό συνέδριο τῆς ΟΝΝΕΔ τελείωσε μέ μία ἐξόφθαλμα ἀντικανονική ψηφοφορία.
Ἡ κομματική κρίση παραμένει. Παραιτήσεις, ἀποχωρήσεις, διαγραφές. Στίς μέρες πού ἡ Ν.Δ. ἀγωνίζεται νά πείση τήν κοινή γνώμη ὅτι θά κυβερνήση καλύτερα ἀπό τήν τωρινή κυβέρνηση, ἡ νεολαία της ἔδειξε ὅτι τῆς ἀμφισβητεῖ αὐτή τήν ἱκανότητα. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει ὑποστεῖ ἕνα βαρύ πλῆγμα. Θά πρέπει, γιά νά ἀποκαταστήση τήν ὁρμή πού εἶχε λάβει ἡ Ν.Δ., νά τῆς τονώση τήν ἐσωκομματική δημοκρατία. Πού δεσμεύει ὄχι μόνον τόν Ἀρχηγό, ἀλλά καί τά μέλη στόν σεβασμό τῶν ἀποφάσεων τῆς πλειοψηφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου