Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Γράμμα 634: 6η Ἀπριλίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 634/Τετάρτη 06.04.2016
 
6η Ἀπριλίου
 
Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 δώσαμε στόν κόσμο τήν πρώτη νίκη κατά τοῦ φασισμοῦ. Στίς 6 Ἀπριλίου 1941 παρασύραμε τόν φασισμό στόν δρόμο τῆς ὁλικῆς καταστροφῆς του. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ σημερινή ἐπέτειος δέν ἔχει τήν ρομαντική αἴγλη τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τό ἀποτέλεσμά της εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερο.
Γιά νά ἐπιτεθοῦν κατά τῆς Ρωσίας οἱ Γερμανοί, πού ἦταν ὁ βασικός στόχος τοῦ πολέμου τοῦ Χίτλερ, ἔπρεπε νά ἐξασφαλίσουν πρῶτα τά νῶτα τους ἀπό ἕναν ἑλληνικό ἀντιπερισπασμό. Χρειάστηκαν, λοιπόν, νά πραγματοποιήσουν μία ἐκστρατεία στήν Βαλκανική πού τούς ἔφθειρε πολύτιμες δυνάμεις καί νά ἀναστείλουν ἐπί πολύτιμες ἀνοιξιάτικες ἑβδομάδες τήν ἐξόρμησή τους πρός ἀνατολάς. Ὄταν ἔφθασαν μπροστά στήν Μόσχα φοροῦσαν ἀνοιξιάτικες στολές. Οἱ καταστροφές πού ὑπέστησαν ἀπό τόν ρωσικό χειμῶνα συναθροίστηκαν στήν ἄνευ προηγουμένου τελική ἦττά τους.
Ἡ 6η Ἀπριλίου θά ἔπρεπε λοιπόν νά ἑορτάζεται ὡς ἡ κορωνίδα τῆς παγκόσμιας πάλης κατά τοῦ φασισμοῦ. Ἐπί κάμποσα χρόνια ὅλοι ἀνυμνούσαν τόν καθοριστικό χαρακτῆρα τῆς ἑλληνικῆς συμβολῆς. Ὕστερα ἄρχισε νά ἀραιώνη ὁ ἔπαινος, διότι δέν ἀρέσει στούς λαούς ἡ ἀναγνώριση ὑποχρεώσεων πρός ἕναν ἄλλο λαό, ἰδίως ὅταν αὐτός εἶναι μικρός καί ἔχει ἀνάγκη ξένης βοήθειας.
Γιά μᾶς ἡ ἀπόδοση τιμῆς στήν 6η Ἀπριλίου ἀποτελεί τήν ὀφειλή μας πρός αὐτούς πού θυσιάστηκαν γιά τήν πραγματοποίησή της καί τήν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀδάμαστης θέλησης πού ἀναδύεται ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅταν οἱ συνθῆκες φαίνονται ἀπελπιστικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου