Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Γράμμα 629: Οἱ πόλεμοι τῶν ξένων μέσα στή χώρα μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 629/Παρασκευή 01.04.2016
 
Οἱ πόλεμοι τῶν ξένων μέσα στή χώρα μας
 
Τό νά συμφωνήσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες στήν στάση μας ἀπέναντι τῶν ἀλλοδαπῶν, οἱ ὁποῖοι κατακλύζουν τήν Ἑλλάδα εἶναι ἀδύνατον. Ὁ κ. Παντελῆς Μπουκάλας θά τούς βλέπει πάντοτε ὡς πρόσωπα πού ἦρθαν γιατί ὑποφέρουν στήν χώρα τους καί θά διαμαρτύρεται γιά τήν τοιχοποιΐα μέ τήν ὁποίαν θέλει νά τούς σταματήση ἡ κυβέρνηση. Ὁ κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης θά ἀνησυχεῖ, ὅτι μέ τόν μεγάλο ἀριθμό τους (πλησιάζουν τώρα τίς 60.000) θά ἀλλοιώσουν τήν ἐθνική συνείδηση τῆς χώρας μας καί θά ζητᾶ νά τούς ἐπαναπροωθήσουμε ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἦρθαν.
Τσακώνονται μέ τήν Ἀστυνομία, διότι δέν τούς ἀφήνει νά ἐξορμήσουν κατά τῆς π.γ.δ.Μ. Ἀναβιώνουν τούς καυγάδες πού ἔχουν φέρει ἀπό τούς τόπους τους καί ἀνοίγουν κανούργιους γιά τήν κατανομή τῆς βοήθειας πού τούς παρέχεται. Ἄρχισαν αἱματηρές συγκρούσεις μεταξύ τους, ἀλλά οἱ πέτρες τους δέν κάνουν διακρίσεις. Κατέστρεψαν ἤδη τά ἰατρεῖα τῶν «Γιατρῶν χωρίς Σύνορα» καί τῶν «Γιατρῶν τοῦ Κόσμου», πού τούς περιποιόνταν καί ἔκαναν τούς «Γιατρούς» νά φύγουν γιά νά προστατέψουν τήν ζωή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου