Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Γράμμα 630: Ἡ ἀμερικανική πλανηταρχία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 630/Σάββατο 02.04.2016
 
Ἡ ἀμερικανική πλανηταρχία
 
Κάποιος ἀμερικανός πρόεδρος εἶχε ἀποφανθῆ αὐταρέσκως τόν περασμένο αἰῶνα, ὅτι σ’αὐτόν ἀπέκτησε ὁ κόσμος πλανητάρχη τήν Ἀμερική. Ἡ πλανηταρχία της συνεχίζεται καί στόν 21ο, γιατί ἐλέγχει τόν μεγαλύτερο πλουτοπαραγωγικό μηχανισμό, ἐνῶ ἡ Κίνα πού τῆς εἶχε ρίξει τό γάντι, ὑποφέρει τώρα ἀπό τήν ἐπιβράδυνση τῆς ἀνάπτυξής της.
Τό ποιός θά εἶναι ὁ μετά τόν Ὀμπάμα πρόεδρος ἔχει γίνει καίριο διεθνές πρόβλημα. Ὁ μέν Τράμπ εἶναι ἕνας φτηνός δημαγωγός, πού τήν ἀπάτη του ἀρχίζουν νά συνειδητοποιοῦν καί μέσα στό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ἡ δέ Χίλαρυ ἔχει προκαλέσει τήν δυσπιστία τῶν Δημοκρατικῶν διότι ὡς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν χρησιμοποιοῦσε προσωπικό ὑπολογιστή γιά τήν ἐπίσημη ἀλληλογραφία της. Σέ ὅλα αὐτά ὁ Ὀμπάμα, ὁ μεγάλος δημοσιοσχεσίτης, πού τό σύνταγμα ἀποκλείει τήν ἐπανεκλογή του, γλεντᾶ χορεύοντας μέ τήν οἰκογένειά του τήν ἐπιστροφή του στό περιθώριο.
Θά ἔπρεπε οἱ εὐρωπαῖοι νά εἴχαμε τήν ἁρμοδιότητα νά ψηφίζουμε τόν ἀμερικανό πρόεδρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου