Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Γράμμα 633: Γαλήνη στά βορειοδυτικά σύνορα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 633/Τρίτη 05.04.2016
 
Γαλήνη στά βορειοδυτικά σύνορα
 
  κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ μπλόκ σάρωσε καί τό παραπέτασμα πού χώριζε τήν Ἀλβανία ἀπό τήν Ἑλλάδα. Χιλιάδες Ἀλβανοί ἔχουν πλέον ἐγκατασταθῆ ἐδῶ, τά παιδιά τους φοιτοῦν στά ἑλληνικά σχολεῖα καί εἶναι στόν δρόμο τοῦ ἐξελληνισμοῦ τους, τόν ὁποῖον εἶχαν διανύσει τούς προηγούμενους αἰῶνες οἱ Ὑδραῖοι, οἱ Σπετσιῶτες, οἱ Αἰγινῆτες.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά στήν Ἀλβανία ὑπάρχει μιά ἰσχυρή ἑλληνική μειονότητα, οἱ Βορειοηπειρῶτες, καί εἶναι διπλή ἡ πολιτιστική γέφυρα πού ἑνώνει τίς δύο χῶρες. Μ’ὅλα ταῦτα ἐξακολουθεῖ καί ἡ μέν καί ἡ δέ νά τρέφη προκαταλήψεις καί ἄγνοιες γιά τήν ἄλλη.
Χθές λοιπόν ἔκανε μιά ἐμπεριστατωμένη διάλεξη γιά ὅλα αὐτά τά ζητήματα σέ δευτεριάτικη συγκέντρωση τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν ὁ κ. Τηλέμαχος Κώτσιας, βορειοπειρώτης λογοτέχνης, μέ τίτλο τῆς ὁμιλίας του «Ἕλληνες καί Ἀλβανοί δύο συγγενεῖς λαοί, ἀλλά τόσο ἄγνωστοι». Καθώς ἔχει φοιτήσει στήν Ἀλβανία, ἀπάντησε μέ εὐκολία στά ἐρωτήματα τοῦ ἀκροατηρίου. Εἶχε στείλει τήν πρόσκληση τοῦ ΚΣΜ γιά τήν διάλεξή του στήν ἀλβανική πρεσβεία καί ἐκείνη ἀνταποκρίθηκε ἐπί ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου. Τήν ὁμιλία παρακολούθησε ὁ ἴδιος ὁ ἀλβανός πρέσβυς κ. Dashnor Dervishi, πού ἔφερε μαζί του διερμηνέα γιά νά μήν χάση λέξη. Καί ζήτησε νά μιλήση καί ἐκεῖνος. Εἶπε σταράτα πράγματα ἀπό τά ὁποῖα καταφαίνεται, ὅτι προβλήματα σάν αὐτά πού ἀντιμετωπίζουμε μέ τήν FYROM εἶναι ἀδιανόητο νά ἀνακύψουν στίς σχέσεις μας μέ τά Τίρανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου