Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Γράμμα 632: Τό Βελγικό Φεστιβάλ στήν Ἀθήνα καί τήν Ἐπίδαυρο ματαιώθηκε

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 632/Δευτέρα 04.04.2016
 
Τό Βελγικό Φεστιβάλ στήν Ἀθήνα καί τήν Ἐπίδαυρο ματαιώθηκε
 
Ἡ κυβέρνηση ἐτούτη ἔχει ὅλα τά ἐλαττώματα τοῦ κόσμου, ἀλλά μᾶς προσφέρει ἀπίθανες εὐκαιρίες νά εὐθυμοῦμε.
Ὁ ὑπουργός πολιτισμοῦ Ἀριστείδης Μπαλτᾶς διόρισε διευθυντή τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν καί Ἐπιδαύρου τόν Βέλγο καλλιτέχνη (;) Γιάν Φάμπρ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὄντας ἀκατατόπιστος στήν ἑλληνική πραγματικότητα, δήλωσε ὅτι θά χρησιμοποιοῦσε βέλγικους θιάσους!! Ὁ προϊστάμενος ὑπουργός του προσπάθησε νά τόν διασώση, λέγοντας ὅτι θά χρησιμοποιηθοῦν καί Ἕλληνες. Ἀλλά ὁ ἑλληνικός καλλιτεχνικός κόσμος ἦταν ξεσηκωμένος. Ὑποδέχθηκαν μέ ἔντονες ἀποδοκιμασίες τόν ὑποψήφιο θαυματουργό καί τόν ἐξανάγκασαν σέ δύο ἡμέρες νά καταθέση τήν ἐντολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου