Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Κ.Σ.Μ.:Ἡ Διεθνής Σκηνή

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 170/Φεβρουάριος 2014)
 
Τό δυσκολώτερο θέμα γιά τήν ἑλληνική προεδρία τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης αὐτό τό ἑξάμηνο εἶναι ἡ διαχείριση τῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μέ τήν Τουρκία.
Ἐπί ἕντεκα χρόνια προσωποποιοῦσε στόν κόσμο τήν Τουρκία ὁ Ἐρντογάν. Ὁ ἀποκατεστημένος ὀθωμανικός ἰσλαμισμός τοῦ προσέφερε τήν στήριξη τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀνατολίας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Κέρδιζε διαδοχικά τίς ἐκλογές καί στρίμωξε στήν ἄκρη τόν κεμαλισμό, πού ὑπό τίς διάφορες παραλλαγές του εἶχε κυβερνήσει τήν Τουρκία ἐπί 80 χρόνια. Μή θορυβούμενος ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν ἐργατοϋπαλλήλων ἔκανε τά μαγαζιά νά εἶναι ἀνοιχτά κάθε μέρα ἀπό νωρίς τό πρωϊ μέχρι ἀργά τήν νύχτα ἐνισχύοντας τήν προσέλευση τῶν τουριστῶν. Ἀλλά καί καταπολεμῶντας τίς ἀπεργίες φούντωσε τήν εἰσροή τῶν ξένων κεφαλαίων πού γίνονταν βιομηχανικές ἐπενδύσεις.
Ἡ εἰκόνα αὐτή ἄλλαξε ριζικά τούς τελευταίους μῆνες.
Ὁ ἱερωμένος Φετουλάχ Γκιουλμέν, πού εἶχε ὑπάρξει ὁ πνευματικός μέντορας τῶν τούρκου πρωθυπουργοῦ, ἀπό τήν Ἀμερική, ὅπου ἔχει σχηματίσει μιά μυθώδη περιουσία, καί ἀπό τήν ὁποία κινεῖ ἕνα τεράστιο δίκτυο γιά τήν διάδοση τῶν κηρυγμάτων του, κήρυξε πόλεμο στόν Ἐρντογάν.
Τόν κατηγορεῖ γιά τήν διαφθορά τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος καί τῶν νέων τζακιῶν πού ἔχει ἀνεβάσει στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας.
Τόν Δεκέμβριο ἀποκαλύφθηκε, ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀναθέσει τήν μέ κρατικό χρῆμα κατασκευή μιᾶς φοιτητικῆς ἑστίας σέ ἕνα ἵδρυμα πού διοικοῦν ὁ γιός καί ἡ κόρη τοῦ Ἐρντογάν. Σκάνδαλο μικρῆς ἐμβέλειας. Προκάλεσε ὅμως πάταγο ἡ καταγγελία τοῦ ἁρμοδίου Εἰσαγγελέα, ὅτι τοῦ ἀφαιρέθηκε ὁ φάκελος τῆς ἀνακρίσεως καί ὅτι ἡ ἀστυνομία εἶχε παρακωλύσει τήν διεξαγωγή της, μή πραγματοποιῶντας τήν σύλληψη τῶν ἐμπλεκομένων στήν ὑπόθεση παρά τήν εἰσαγγελική ἐντολή. Τήν δήλωση τοῦ εἰσαγγελέα παρέλαβαν τά τουρκικά μέσα ἐνημέρωσης καί τήν ἔκαναν γνωστή σέ ὅλο τόν κόσμο.
Ὁ Ἐρντογάν γιά νά ἀποσείση τήν κατηγορία ἐναντίον του, πρόβαλε τήν ὕπαρξη μιᾶς ἐκτεταμένης συνωμοσίας, στήν ὁποίαν μετέχουν καί δικαστικοί καί στελέχη τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ἀλλά καί ξένοι παράγοντες. Ἔβαλε ἀμέσως μπροστά ἕνα νέο κύμα ἐκκαθαρίσεων τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί σέ λόγο του στίς 21 Δεκεμβρίου στήν Σαμψούντα μίλησε γιά πρεσβευτές διαπιστευμένους στήν Τουρκία πού «ἀναμιγνύονται σέ μερικές προκλητικές πράξεις». Χωρίς νά τούς ἐξειδικεύσει, ἀπευθυνόμενος πρός αὐτούς εἶπε «Δέν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά σᾶς κρατᾶμε στή χώρα μας». Ὁ κυβερνητικός τύπος προχώρησε περισσότερο, ἔγραψε σέ πανομοιότυπα δημοσιεύματα, ὅτι εἶναι ὁ ἀμερικανός πρέσβυς ἐκεῖνος τόν ὁποῖο ὑπονοοῦσε ὁ Ἐρντογάν. Ἔτσι ἡ μακροχρόνια ὑποστήριξή του ἀπό τήν Ἀμερική ὑπέστη βαρύτατο τραῦμα.
Τά σκάνδαλα διαφθορᾶς, οἱ συλλήψεις αὐτῶν πού τά φώναζαν καί ἡ κρίση στίς ἀμερικανοτουρκικές σχέσεις προκάλεσαν βαθειά ἀνησυχία στούς ξένους ἐπενδυτές. Ἄρχισαν νά φεύγουν. Ἡ κυβέρνηση γιά νά στηρίξη τήν τουρκική λίρα πούλησε στίς 27 Δεκεμβρίου 0,45 δισ. δολλάρια, στίς 30 τοῦ μηνός ἄλλα 0,6 δισ. καί προγραμμάτισε νά πουλήση μέχρι τό τέλος τοῦ Ἰανουαρίου ὁλόκληρα 6 δισ. Ἡ λίρα ὑποτιμήθηκε ἐπίσημα. Ἡ οἰκονομική εὐημερία τῆς Τουρκίας ἀποτελεῖ πιά παρελθόν.
Ὅπως γράφτηκε στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ σημειώματος εἶναι δύσκολος ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδος νά διαχειριστῆ ὡς ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Ε. αὐτό τό ἑξάμηνο τίς σχέσεις τῆς Εὐρώπης μέ τήν Τουρκία.
Διότι ὑπάρχουν οἱ ἰδιαίτερες σχέσεις μας μέ τήν γείτονα, πού εἶναι κάθε ἄλλο ἀπό ἁρμονικές. Τά ἀεροπλάνα της πετοῦν πάνω ἀπό τά νησιά μας, οἱ φρεγάτες της κάνουν βόλτες μέσα στά χωρικά μας ὕδατα ἐπιδεικνύοντας τούς πυραύλους της, τό τουρκικό προξενεῖο στήν Κομοτηνή καθοδηγεῖ χωριστικό κίνημα κλπ.
Δεινῶς ἐξασθενημένος ἐσωτερικά ὁ Ἐρντογάν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα στό νά ἐπιτύχη νά ἐκλεγῆ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας πού εἶχε θέσει σκοπό. Μπορεῖ λοιπόν νά ἐπιδιώξη νά συνενώση γύρω του τόν λαό μέ ἕναν πόλεμο. Καί ὁ καταλληλότερος ἐχθρός γιά τήν τουρκική κοινή γνώμη εἴμαστε ἐμεῖς.
*
Τήν ἀραβική ἄνοιξη διαδέχθηκε ἕνα φθινόπωρο φορτωμένο μέ καταιγίδες. Ἐμφύλιοι πόλεμοι, γιά λόγους ἐθνοτικούς, θρησκευτικούς, ταξικούς ἤ ἁπλῶς γιά τά καπετανᾶτα, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν προσωρινή ἀνάπαυλα μέ δικτατορίες, μαστίζουν τόν ἀραβικό κόσμο. Ἐντωμεταξύ τό μεταναστευτικό ρεῦμα ἀπό τίς βορειοαφρικανικές ἀραβόφωνες χῶρες πρός τήν ¨Χρυσή Δύση¨ ἐντείνεται. Καί κάθε τόσο τά πλοῖα μέ τούς λεγόμενους πρόσφυγες ἀνατρέπονται καί πνίγονται οἱ παράνομοι μετανάστες. Τά ἀνθρωπιστικά αἰσθήματα τῶν Εὐρωπαίων ἐξεγείρονται, ἀλλά ἡ κοινή δράση τῶν κυβερνήσεων τους χωλαίνει.
*
Ὑποτίθεται, ὅτι ἐπῆλθε ἕνας συμβιβασμός τοῦ δυτικοῦ κόσμου μέ τό Ἰράν. Οἱ δυτικοί νά ἄρουν τό ἐμπάργκο πού εἶχαν ἐπιβάλει καί τό Ἰράν νά ἀναστείλει τόν ἐμπλουτισμό τοῦ οὐρανίου πού εἶχε ἀγοράσει ἀπό τήν Ρωσία, ὅταν αὐτή εἶχε τίς μεγάλες φτώχιες της, γιά νά κατασκευάση πυρηνικές βόμβες. Τό Ἰσραήλ στέκεται παράμερα δυσπιστῶντας ὅτι ἡ συμφωνία θά λάβη μόνιμο χαρακτήρα. Στήν Συρία, μέ τήν παρέμβαση σ’αὐτήν τοῦ Ἰράν ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἔχει παγιωθῆ. Ὁ ΟΗΕ ἀπέτυχε νά τόν σταματήση. Ὁ Ἄσαντ καί τό στρατόπεδο τῶν ἀντιπάλων του ξεσποῦν σκοτώνοντας ἀμάχους τῆς ἄλλης πλευρᾶς.
*
Στήν Ἄπω Ἀνατολή οἱ σχέσεις Βόρειας καί Νότιας Κορέας ἐξακολουθοῦν νά εἶναι περιπεπλεγμένες. Ἡ Νότια Κορέα συνεχίζει νά καλύπτει τό ἔλλειμμα τῆς Βόρειας σέ τρόφιμα καί φάρμακα καί ἡ δεύτερη νά ἐξοπλίζεται. Ἡ Κίνα πού διατηρεῖ τήν δικτατορία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, ἀλλά ἔχει προσχωρήσει στόν καπιταλισμό, ἀνησυχεῖ ἀπό τόν ἐξοπλισμό τῆς Β. Κορέας. Γιά νά αὐξήση τήν πίεσή της πρός αὐτή ἄρχισε νά ναυπηγεῖ ἀεροπλανοφόρα.
*
Ἡ Ρωσία ἑτοιμάσθηκε νά τελέση μέ μεγαλοπρέπεια τούς χειμερινούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Οἱ μουσουλμάνοι ὑπήκοοι της, πού θέλουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τόν ρωσικό ζυγό, βάλθηκαν νά ματαιώσουν αὐτούς τούς ἀγῶνες. Μέ τήν βοήθεια τῶν μουσουλμάνων τῶν γειτονικῶν τους χωρῶν ξεκίνησαν μέ μιά βομβιστική ἐπίθεση μέσα στήν Μόσχα καί δήλωσαν ὅτι κάθε ἐπισκέπτης τοῦ ρωσικοῦ χιονοδρομικοῦ κέντρου τοῦ Σότσι κινδυνεύει νά δολοφονηθῆ. Ἔτσι μειώθηκε ἡ πώληση τῶν εἰσιτηρίων. Προοίμιο μιᾶς νέας Τζιχάντ; Τό παρήγορο εἶναι, ὅτι ὁ Ὀμπάμα προσέφερε τήν ἀμέριστη τεχνική βοήθεια του στόν Πούτιν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας.
*
Ἡ οἰκονομική κρίση ἐνῶ ἄρχισε νά ὑποχωρεῖ στήν Εὐρώπη, προχωρεῖ μεγενθυμένη στήν Λατινική Ἀμερική. Οἱ φτωχοί γίνονται πάλι φτωχότεροι. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἀργεντινῆς ζήτησε ἀπό τίς χῶρες πού τήν ἔχουν δανείσει νέα ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους.
*
Οἱ ἐκλογές γιά τήν Εὐρωβουλή στά τέλη τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας ἀναμένεται νά αὐξήσουν σ’αὐτό τήν δύναμη τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν. Εἶναι σέ ὅλα τά εὐρωπαϊκά κράτη πολλοί οἱ ψηφοφόροι πού αἰσθάνονται, ὅτι ἡ χώρα τους θά ὑπηρετοῦσε μόνη της καλλίτερα τά συμφέροντά της. Στίς πλούσιες χῶρες τοῦ Βορρᾶ ἐπιδιώκεται ὁ περιορισμός τῆς δημοσιονομικῆς ἐκροῆς τους πρός τόν Νότο. Στίς χῶρες τοῦ Νότου ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τούς περιορισμούς τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς των τούς ὁποίους ὑπαγορεύει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἡ Ε.Ε. θά τεθῆ ὑπό ἀμφισβήτηση.
Καί ὅμως ὁ μόνος δρόμος γιά ἕνα καλλίτερο μέλλον τῶν παιδιῶν μας εἶναι ἀπό μιά ἀτελής οἰκονομική ἕνωση νά μετατραπῆ ἡ Εὐρώπη σέ μιά πραγματική συνομοσπονδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου