Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Κ.Σ.Μ.: Ὁ κ. Γιάννης Μαρίνος γιά δημοσίευμα τῆς ¨Ἐφημερίδας τοῦ Κ.Σ.Μ.¨

("Εφημερίδα του Κ.Σ.Μ."/τεύχος 161/Αύγουστος 2012)
 
Στό προηγούμενο φύλλο μας καί στήν τακτική στήλη ¨Ἀπόηχοι τῆς Ἐπικαιρότητας¨ ὑπῆρχαν διάφορα σημειώματα τοῦ συντάκτη μας πού τήν ὑπογράφει ὡς Λ. Εὔδοξος καί εἶναι ὁ Λέανδρος Σλάβης σχετικά μέ τό κόστος τῆς παράνομης συνταξιοδότησης. Γιά πρόσωπα πού ἔχουν ἤδη πεθάνει καί εἰσπράττουν ἄλλοι τίς συντάξεις τους, γιά ψεύτικους ἀνάπηρους, γιά ¨τυφλούς¨ πού ἔβλεπαν μιά χαρά κοκ. Καί ἐπειδή τά ἔσοδα τῆς κοινωνικῆς ἀσφάλισης μονίμως ὑπολείπονται τῆς δαπάνης της, τό κράτος, πού τήν ἐπιδοτεῖ, ἀναγκαζόταν νά δανείζεται καί ἐπιβαρυνόταν μέ τά ποσά πού ἔδινε στούς ψευτοδικαιούχους καί μέ τούς τόκους των.
Μέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα καί μέ ἄκρως μετριοπαθεῖς ὑπολογισμούς ὁ Λ. Σλάβης λογάριασε, ὅτι σέ ἕνα βάθος χρόνου 20 ἐτῶν ἡ ἐξ ἀπάτης συνταξιοδότηση ἐπιβάρυνε τά δημόσια ἔσοδα μέ 16 δισεκατομμύρια εὐρώ, δηλαδή μέ τό 6,12% τοῦ πρό τῆς κρίσης συνολικοῦ χρέους μας.
Ὅταν δημοσιεύσαμε αὐτό τό κείμενο, δέν τοῦ δώσαμε μιά ἰδιαίτερη σημασία, συνηθισμένοι στήν βαρύτητα τῶν καταγγελιῶν μας. Ἔπεσε ὅμως στήν προσοχή τοῦ κ. Γιάννη Μαρίνου, ὁ ὁποῖος ἐξονυχίζει τόν τεράστιο ὄγκο τῆς εἰδησεογραφίας.
Τήν ¨Ἐφημερίδα¨ αὐτή ἐδιάβαζε ἀπό τήν ἐποχή πού διηύθυνε τόν ¨Οἰκονομικό Ταχυδρόμο¨. Ὅταν ἔγινε εὐρωβουλευτής ἀνέστειλε τήν δημοσιογραφική του δραστηριότητα, ἀλλά δέν ἔπαψε διόλου νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν δημοσιογραφία. Ἔτσι ὅταν ἔληξε ἡ θητεία του στήν Εὐρωβουλή ἐπανῆλθε στό ¨Βῆμα¨, ἄμισθος μέν ἀλλά μέ μόνιμη στήλη κάθε Κυριακή.
Στό ¨Βῆμα τῆς Κυριακῆς¨ τῆς 3 Αὐγούστου ἔγραψε, ὅτι φεύγει μέν γιά θερινές διακοπές ἀλλά ἀφήνει νά δημοσιευθοῦν ἄρθρα πού ἔχει ἑτοιμάσει πάνω σέ ¨μιά ἔρευνα-σχόλια πού δημοσιεύθηκε στήν ἔγκυρη «Ἐφημερίδα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν»¨. Προσυπρογράφοντας αὐτά πού εἴχαμε καταγγείλει πρόσθεσε τά σχόλια τῆς δηκτικῆς πένας του.
Τά τέσσερα ἄρθρα του εἶχαν καταπληκτική ἀπήχηση. Ἀναγνῶστες μας πού εἶχαν διαβάσει τό κείμενο τοῦ Λ. Σλάβη καί δέν εἶχαν συγκρατήσει τό περιεχόμενό του οὔτε τό ἴδιο το φύλλο, μᾶς παρήγγειλαν νά τούς τό ξαναστείλουμε. Ἄγνωστοι μᾶς πῆραν στό τηλέφωνο καί μᾶς ζήτησαν νά ἔρθουν νά ἀγοράσουν τήν ¨Ἐφημερίδα¨. Τό ¨Βῆμα¨ ἔβαλε στήν ἱστοσελίδα του τά τέσσερα ἄρθρα καί ἀπό αὐτήν τά πῆραν καί τά ἀναδημοσίευσαν ἄλλες πέντε ἱστοσελίδες.
Ποτέ φυσικά δέν εἶχε λάβει γνώση ἑνός δημοσιεύματός μας τόσος κόσμος. Μέσα στόν Αὔγουστο τό ΚΣΜ μπῆκε σέ μιά νέα ἐποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου