Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Γράμμα 19

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 19
 
Ξεκινήσαμε χθές, μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές, τίς Δευτεριάτικες συναντήσεις μας στήν αἴθουσα τῆς Πανεπιστημίου 16.
Ἡ χθεσινή συνάντηση δέν ἦταν στό παλαιό πλαίσιο τοῦ ΚΣΜ, τῆς ἀνάπτυξης θεμάτων τῆς ἱστορίας, τῆς οἰκονομίας, τοῦ πολιτισμοῦ κλπ. Ἦταν ἀφιερωμένη στήν ὑπόθεση τῆς ἵδρυσης ἑνός Καινούργιου Κόμματος, σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση τῆς ἔκτακτης Γεν. Συνέλευσής μας τοῦ Μαϊου.
Τό πόσο ἐπιτακτική εἶναι ἡ ἀνάγκη μιᾶς ἐκ βάθρων ἀλλαγῆς πού θά φέρει σέ κανονική λειτουργία τόν κρατικό μηχανισμό, ἀποδείχθηκε ἀπό τό ὅτι ἐνῶ εἴχαμε ἀπό τήν περασμένη Τρίτη ταχυδρομήσει τό φύλλο τοῦ Ὀκτωβρίου τῆς Ἐφημερίδας τοῦ ΚΣΜ, αὐτό δέν ἔχει φθάσει ὡς τώρα στούς ἀναγνῶστες του. Τό πληρώσαμε μέ μιά μικρότερη προσέλευση στήν συνάντησή μας ἀπό ἐκείνων πού περιμέναμε.
Τήν ἀνασκόπηση τῆς πολιτικῆς κατάστασης ἔκανε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΣΜ Λέανδρος Σλάβης. Τήν εἰσήγηση ἐπί τοῦ θέματος τῆς συνάντησης ἔκανε ὁ Ἀ. Δροσόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι τό καθοριστικό χαρακτηριστικό τοῦ Καινούργιου Κόμματος, πρέπει νά εἶναι ἡ ἀφοσίωση στό συνολικό, ἐθνικό, συμφέρον καί ὁ παραμερισμός τῶν συμφερόντων τῶν ἀτόμων καί τῶν ἐπιμέρους ὁμάδων.
Ἀκολούθησε εὐρύτατη συζήτηση μέ πρῶτο ὁμιλητή τόν Μελέτη Μελετόπουλο, κοινωνιολόγο, Δρα τοῦ Παν/μίου τῆς Γενεύης [meletopoulosm@yahoo.gr]. Ἀπό τίς ἄλλες παρεμβάσεις πού ἔγιναν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον εἶχε αὐτή τοῦ Παναγιώτη Μοροζίνη, μηχανολόγου-ἠλεκτρολόγου [panmornf35@gmail.com] ὁ ὁποῖος εἶναι στήν ἴδια ὁμάδα μέ τόν Μελετόπουλο καί στῆς ὁποίας τήν ἑπόμενη συγκέντρωση θά παρευρεθοῦμε.
Ἡ χθεσινή συζήτηση θά συνεχιστεῖ τήν Δευτέρα 29 Ὀκτωβρίου, πάλι στίς 8 μ.μ. καί στόν αὐτό τόπο. Μέ τήν συμμετοχή ἐκείνων πού δέν ἀμφιβάλλουν στήν ἀνάγκη τοῦ Καινούργιου Κόμματος, γιά νά συζητήσουμε πρακτικά θέματα, ὅπως τό ἐπικοινωνιακό μέ τήν κοινή γνώμη, τήν ἐξεύρεση πόρων, τό ὀργανωτικό σχῆμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου