Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Γράμμα 17


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 17

Ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα Καινούργιο Κόμμα, μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν τοποθέτηση τοῦ συμφέροντος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πάνω ἀπό τά ἀτομικά συμφέροντα, κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος.
Στήν πολυδιάστατη κρίση, στήν ὁποίαν εἶναι βυθισμένη ἡ χώρα, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν πολιτῶν ἔχει χάσει τήν ἐμπιστοσύνη της στήν ἱκανότητα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί στήν ἀρετή του. Χρειάζεται ἑπομένως μιά ἀνανέωση ἡ πολιτική ζωή μας, πού μπορεῖ μόνο ἐκ τῶν κάτω νά προέλθει.
Ἡ ἔκτακτη Γεν. Συνέλευση πού ἔκανε τό ΚΣΜ τόν Μάϊο πῆρε τήν ἀπόφαση νά μοιραστοῦν οἱ Δευτεριάτικες Συναντήσεις μας ἀνάμεσα στίς διαλέξεις γιά θέματα ἱστορικά, πολιτικά, οἰκονομικά κ.λπ., ὅπως κάναμε ὡς τώρα, καί σέ ἀφιερωμένες  ἀποκλειστικά στήν συζήτηση γιά τό πῶς πρέπει νά ὀργανωθεῖ καί νά ἐκφρασθεῖ τό νέο Κόμμα.
Στό τρέχον πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ΚΣΜ, ἡ Ἐφημερίδα μας γράφει ὡς θέμα τῶν Συναντήσεων τῆς Δευτέρας 15.10.12, 29.10.12, 26. 12.12 καί 17.12.12 ¨Πολιτική Συζήτηση¨. Κάθε τέτοια ἀπό αὐτές τίς Συζητήσεις θά ἀσχολεῖται μέ τήν προετοιμασία τοῦ Καινούργιου Κόμματος. (Ἡ ἐπωνυμία αὐτή ἀποτελεῖ μόνο πρότασή μας, σέ ἐκεῖνο στό ὁποῖο εἴμαστε ἀνυποχώρητοι εἶναι στήν οὐσία αὐτοῦ τοῦ κόμματος.)
Ἀρχίζουμε λοιπόν τόν διάλογο γιά τό Καινούργιο Κόμμα τήν Δευτέρα 15.10.12 καί ρα 8 μ.μ., στήν γνωστή αἴθουσα τῆς Πανεπιστημίου 16, β΄ ὄροφος.
Ἔχει ἤδη δηλώσει, ὅτι θά μιλήσει σ’αὐτήν  μετά τήν γενική εἰσήγηση ὁ Μελέτης Ἠ. Μελετόπουλος, κοινωνιολόγος, Δρ. τοῦ Παν/μίου τῆς Γενεύης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔνθερμος θιασώτης τῆς ἰδέας ἑνός Καινούργιου Κόμματος. Ζητᾶμε νά  προστεθοῦν στήν συζήτηση καί οἱ ἄλλοι ἀκροατές, πού συμμερίζονται αὐτήν τήν πρόθεση. Ἡ εἴσοδος εἶναι φυσικά ἐλεύθερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου