Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί τό Καινούργιο Κόμμα

("Εφημερίδα του Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 161/Αύγουστος 2012)
 
Ἐξακολουθοῦμε νά βαδίζουμε πάνω σέ μία γραμμή, πού μᾶς ἔχει ὁρίσει ἡ Τρόϊκα. Ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας βρισκόταν διαρκῶς πίσω ἀπό τά πράγματα καί ἀναγκαζόταν νά ὑποκύψει σ’αὐτά πού τῆς ζητοῦσαν οἱ ξένοι - ἔχοντας κατά νοῦν νά τά ἐφαρμόσει στήν πράξη κατά τόν ὀλιγώτεορ ἐπώδυνο τρόπο γι’αὐτήν. Τό ἔκανε καί περιέπλεξε τίς σχέσεις μας μέ τίς Βρυξέλλες.
Ὅ,τι μᾶς ὑπαγορεύει ἡ Τρόϊκα δέν εἶναι σοφό. Ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἐμπλεγμένη σέ μία μονεταριστική φιλοσοφία καί νά χρησιμοποιεῖ συνταγές παλαιοῦ τύπου. Βλέπουμε λοιπόν τήν ἀνεργία νά μεγαλώνει, τήν παραγωγή νά πέφτει, τό ἐθνικό εἰσόδημα νά συρρικνώνεται. Ἐντωμεταξύ τό ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ μᾶς κάνει δέσμιους στήν ἀνάγκη νά ἐξακολουθήσει ἡ χρηματοδότηση τῆς Τρόϊκας. 
Ὁ δαίδαλος τῆς γραφειοκρατίας
Γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας χρειάζεται νά ἀποκτήσουμε μιά κυβέρνηση ἀποφασισμένη νά βάλει τάξη στό κράτος, τοῦ ὁποίου οἱ ὑπηρεσίες δυσλειτουργοῦν. Μέτρα ἐξαγγέλλονται, κάποιοι σπεύδουν νά συμμορφωθοῦν καί τά μέτρα σύντομα ἀνακαλοῦνται. Ὁ ξυπνός πολίτης προτιμᾶ νά καθυστερεῖ περιμένοντας τήν βελτιωτική γι’αὐτόν ἀναδιατύπωση τῶν μέτρων.
Ἑκατοντάδες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις δέν διεκπεραιώνονται, διότι ἔχει μπλοκάρει τό ἠλεκτρονικό δίκτυο τοῦ κράτους.
Τό κουβάρι τῆς γραφειοκρατίας μεγαλώνει καί γίνεται διαρκῶς πιό περίπλοκο. Καί οἱ πρόθυμοι καί ἐξυπηρετικοί δημόσιοι ὑπάλληλοι σηκώνουν τά χέρια ψηλά γιατί δέν παίρουν ἀπό τόν ὑπουργό τους ξεκάθαρες ὁδηγίες. Ἔτυχε νά παρακολουθήσω τήν ὑπόθεση ἑνός συμπολίτη πού ζεῖ μόνιμα στό ἐξωτερικό καί ἔφερε χρήματα ἀπό ἐκεῖ νά φτιάξει μιά ἐπιχείρηση γιά νά βοηθήσει τήν ἐθνική οἰκονομία. Χρειάστηκαν ἑξίμιση μῆνες γιά νά ἀρχίσει ἡ νέα ἐπιχείρηση νά λειτουργεῖ. Στήν χώρα τῆς μόνιμης ἐγκατάστασής του, μοῦ εἶπε, ὅτι αὐτό θά ἀπαιτοῦσε ἑξίμιση ὧρες. 
Ἀνεργία καί ἀπεργίες
Ἐπιτακτική εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς αὔξησης τῆς ἐθνικῆς μας παραγωγῆς. Τόσο γιά νά μειωθοῦν οἱ εἰσαγωγές μας, ὅσο καί γιά νά αὐξηθοῦν τά ἐμβάσματα ἀπό τό ἐξωτερικό. Καί ἐνῶ φουντώνει ἡ ἀνεργία αὐξάνουν οἱ ἀπεργίες. Οἱ δρόμοι κλείνονται κάθε τόσο ἀπό διάφορες ὁμάδες διεκδικητῶν, κάποτε καί ὀλιγάριθμες, καί παραλύει τό οἰκονομικό κύκλωμα.
Δέν ὑπάρχει ἔλλειψη λόγων γιά τίς ἀπεργίες. Ἐκτός ἀπό τούς συνήθεις κερδοσκόπους, πού πλουτίζουν σέ κάθε ἀναμπουμπούλα, γινόμαστε κάθε μέρα φτωχότεροι. Τό ¨λίπος¨ πού ἔχει παραμείνει ἀπό τά προηγούμενα ἔτη ἐξαντλεῖται.
Θά εἴμαστε ὅμως πιό ὑπομονετικοί, ἄν βλέπαμε στήν ἄλλη ἄκρη τῆς σήραγγας φῶς, ἀλλά μέ τόν πολιτικό κόσμο πού διαθέτουμε ἔχει χαθεῖ ἡ ἐλπίδα. 
Τό καινούργιο κόμμα
Μέσα στήν δεινή κατάσταση πού βρισκόμαστε, ὑφέρπει ἡ προσδοκία γιά τόν «ἄνθρωπο πάνω στό ἄλογο», ὁ ὁποῖος θά μᾶς σώσει. Τόν δικτάτορα τοῦ τύπου τοῦ 20ου αἰώνα, ὁ ὁποῖος μέ στρατιωτική στήριξη θά ἐπιβάλει ἕνα καθεστώς πού θά ξεπεράσει τίς ἀδυναμίες καί τίς ἀντιφάσεις τῶν πολιτικῶν. Εἴδαμε ὅμως πώς τά καθεστῶτα αὐτά καταλήγουν στήν κυριαρχία ἑνός κλειστοῦ κύκλου πού λειτουργεῖ χωρίς τίς ἐξισορροπητικές δικλεῖδες τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος καί καταντᾶ ἀρνητικός.
Μέ ὅλα τά στραβά τῆς δημοκρατίας μόνο μέσα ἀπό τίς διαδικασίες της ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα νά σωθοῦμε. Ἡ ἐξυγίανση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί ἡ κινητοποίηση τοῦ λαοῦ γιά τήν ἀνόρθωση τῆς χώρας μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μόνο ἀπό ἕνα καινούργιο κόμμα, γιά τήν συγκρότηση τοῦ ὁποίου ἀγωνίζεται τό ΚΣΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου