Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Τό λάθος

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 166/Ἰούνιος 2013)

Πολλοί φωνάζαμε ἀπό καιρό, ὅτι ἡ πολιτική τῆς σκληρῆς περικοπῆς τῶν κρατικῶν παροχῶν καί τῆς συνεχοῦς αὔξησης τῶν φόρων ὁδηγεῖ σέ ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Διότι ὅταν συρρικνώνονται τά εἰσοδήματα ἑνός μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ, μειώνεται ἀντίστοιχα καί ἡ πώληση τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ἐθνικῆς παραγωγῆς.
Τό Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν, σέ σταθερές τιμές, τό 2007 ἦταν 210,895 δισ. εὐρώ καί πέρυσι 168,515. Τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2013 ἐμφάνισε μιά νέα καθοδική τάση.
Ἔγινε μιά δραστική περικοπή τοῦ δημοσίου χρέους καί οἱ τράπεζες καί οἱ κάθε λογῆς ἐπιχειρήσεις καί ὀργανισμοί, πού εἶχαν ἀγοράσει ὑποχρεωτικά τά κρατικά ὁμόλογα, ἀλλά καί οἱ ἰδιῶτες πού εἶχαν τοποθετήσει σ’αὐτά τά ἀποταμιεύματά τους, ἔπαθαν μιά ἀπροσδόκητη καί δυσβάστακτη ζημιά. Ἐντωμεταξύ τό δημόσιο χρέος, πού εἶχε κατεβῆ μέ τό κούρεμα τόν Μάρτιο τοῦ 2012 στά 280,29 δισ., ἦταν τόν ἐφετεινό Μάρτιο 309,96. Δέν ἔπαψε νά μεγαλώνη.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι τήν κυβέρνηση μας βαρύνει μεγάλο μέρος καί τῶν τελευταίων ἀρνητικῶν ἐξελίξεων. Ὑπόσχεται στούς δανειστές μας διάφορα θετικά μέτρα, τά ὁποῖα δέν πραγματοποιεῖ. Ἀλλά ἡ χώρα μας ἔχει γίνει πιά ἕνα προτεκτορᾶτο, ὑπό τήν κυριαρχία τῆς Τρόϊκας. Αὐτή λοιπόν ἔχει καί τήν τελική εὐθύνη τῆς ἀκολουθουμένης πολιτικῆς.
Μιά ὁμάδα ἐμπειρογνωμόνων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ἀποτιμῶντας τήν πολιτική πού ἐφήρμοσε στήν χώρα μας ἡ Τρόϊκα, διαπίστωσε τήν λανθασμένη πορεία της. Ἡ κυρία Λαγκάρντ δέν μποροῦσε παρά νά συμφωνήση μέ τούς ἐμπειρογνώμονές της καί παραδέχθηκε καί ἐκείνη τό λάθος. Ὕστερα γενικεύτηκε στόν κύκλο τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν ὁ χαρακτηρισμός αὐτός τῆς πολιτικῆς πού ὑπαγορεύθηκε στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Τρόϊκα. Καί δέν ἦταν δυνατόν νά γίνη ἀλλοιῶς γιατί τά πράγματα βοοῦν.
Ἐν τούτοις λάθος-ξελάθος τά δύο ἄλλα μέλη τῆς Τρόϊκας, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ἐπιμένουν ἡ ἀποτυχημένη πολιτική τῶν περικοπῶν τῶν κρατικῶν παροχῶν καί τῆς αὔξησης τῶν φόρων νά συνεχιστῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου