Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Γράμμα 36

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 36
 
κυβέρνηση κρινε πς τό συμφέρον μας εναι ντί νά ποταμιεύουμε νά ξοδεύουμε τά λεφτά μας. Γι’ ατό μς ποχρέωσε νά μαζεύουμε ποδείξεις πό λες τίς μικρές δαπάνες μας καί νά τίς ποβάλλουμε στήν φορία μέ τήν τήσια δήλωση γιά τόν φόρο εσοδήματος. ν τό ποσόν πού προκύπτει πό ατές εναι μικρότερο πό ρισμένο ριο, μς πιβάλλεται εδικός φόρος.
μες ο συλλέκτες τν ποδείξεων, παρατηρομε τι πάρα πολλές πό ατές εναι χνά τυπωμένες καί, ταν θά ρθη στιγμή νά τίς ποβάλουμε, θά χουν γίνει διάβαστες. Κάποιες, μάλιστα, δη τήν στιγμή πού βγαίνουν πό τό ταμειακό μηχάνημα μφανίζουν μόνο σκιές.
Εναι φανερό τι ο κδότες τους γιά λόγους οκονομίας χρησιμοποιον κακό . λίγο μελάνι.
ρωτται γιατί κυβέρνηση, πού κάνει κάθε τόσο λέγχους, δέν κάνει λεγχο καί στίς ταμειακές μηχανές γιά νά μς προστατεύση, πως χει ποχρέωση. Τς εναι δύσκολο νά στέλνει πό καιρό σέ καιρό γορανομικά ργανα νά πιθεωρον τά μηχανήματα καί, ταν δέν βγάζουν ατά σωστές τίς ποδείξεις νά τιμωρονται ο κδότες τους.
κτός ν - παγε τς πονηρς σκέψης - κυβέρνηση θά πιθυμοσε τίς παράδεκτες ποδείξεις γιά νά μεγαλώνει τήν εσπράξή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου