Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Κ.Σ.Μ.: Ἄς προσέχαμε ...

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 166/Ἰούνιος 2013)
 Ὅλα ἦταν γνωστά, ἐδῶ καί τρεῖς τουλάχιστον δεκαετίες, ὅσα κατέστησαν ἀναπόφευκτη τή σημερινή οἰκονομική καί κοινωνική τραγωδία, πού βιώνει ἡ χώρα.
Ἡ φράση αὐτή βρίσκεται στό ἐξώφυλλο τοῦ τελευταίου βιβλίου τοῦ κ. Γιάννη Μαρίνου, τό ὁποῖο ἔχει τόν ἴδιο τίτλο μέ αὐτόν τοῦ παρόντος σημειώματος, καί ἕνα σκίτσο τοῦ Κώστα Μητρόπουλου πού δείχνει ἕναν ἀνθρωπάκο νά ὁρμᾶ νά πιάση ἕνα χιλιάρικο πού φεύγει πάνω ἀπό ἕναν γκρεμό.
Τό κύριο βάρος τοῦ βιβλίου βρίσκεται σέ μιά σειρά ἄρθρων τοῦ συγγραφέα του πού δημοσιεύθηκαν στό ¨Βῆμα¨ ἀπό τό 1991 ὥς τό 1994. Ὁ κ. Μαρῖνος μπῆκε νεώτατος στόν Δημοσιογραφικό Ὀργανισμό Λαμπράκη πρίν ἀπό 47 χρόνια καί κέρδισε μέ τό σπαθί του ὅλες τίς προαγωγές του πού ἀκολούθησαν, χωρίς νά ἀπαλλοτριώση τήν ἀνεξαρτησία τῆς ἔκφρασής του. Ἀπό τόν Δ.Ο.Λ. δέν ἔλαβε ποτέ καμμία ὑπόδειξη γι’αὐτά πού ἔγραφε καί ἐκεῖνος δέν προσπάθησε ποτέ νά ἀνταποκριθῆ στήν εἰκαζόμενη ἐπιθυμία τοῦ ἐργοδότη του. Τό 1999 δέχθηκε νά ἐκλεγῆ Εὐρωβουλευτής μέ τό ψηφοδέλτιο τῆς Ν. Δημοκρατίας καί σταμάτησε νά δημοσιογραφῆ. Μετά τήν λήξη τῆς θητείας του στήν Εὐρωβουλή ἐπανῆλθε στό ¨Βῆμα¨ (χωρίς πλέον νά μισθοδοτεῖται) καί τά ἄρθρα του κάθε Κυριακή τόν ἀναδεικνύουν ὡς τόν πιό ἔγκυρο ἀναλυτή τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Τά ἄρθρα γιά τά ὁποῖα ἔγινε λόγος, εἶναι γραμμένα σέ φιλοπαίγμονα τόνο πάνω σέ ὀγκόλιθους τεκμηρίωσης. Ἀποτελοῦνται ἀπό ἐπιστολές πού τοῦ ἔστελνε ἕνας ὑποθετικός Ἐργαζόμενος Νέος, ὁ ὁποῖος πρόσθετε στήν ὑπογραφή του σέ κάποιες ἀπό αὐτές τήν ἰδιότητα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου, σέ ἄλλες τοῦ μή δανειζομένου - ἀνάλογα μέ τά θέματα τῶν ἐπιστολῶν. Ὁ κ. Μαρῖνος ἔβαζε κάτω ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ Ἐργαζόμενου Νέου, τήν δική του μέ τήν ἔνδειξη «Καί γιά τήν ἀντιγραφή». Ὁ ἀναγνώστης βέβαια δέν ἀμφέβαλλε γιά τό ποιός ἦταν ὁ πραγματικός συγγραφέας τοῦ ἄρθρου, ἀλλά δεχόταν τό παιγνίδι, γιά νά μήν γίνουν ἀσήκωτες οἱ ἐπισημάνσεις του.
Ἀπό τό 1964 ὁ κ. Μαρῖνος εἶχε ἀρχίσει νά προειδοποιεῖ, ὅτι ἡ εὐημερία πού παρέχουν οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις στούς ψηφοφόρους μέ δανεικά χρήματα θά ὁδηγήσουν σέ ἀδιέξοδο. Ἡ κριτική του δέν ἔκανε ποτέ πολιτική διάκριση τῶν κυβερνητῶν, ἀλλά καί τῆς ἰδεολογικῆς ταυτότητας τῶν συνδικαλιστῶν πού ἀποσποῦσαν ἐκβιαστικά παροχές ὑπερβολικές σέ σχέση μέ τό ἐθνικό εἰσόδημα.
Ὁ κ. Μαρῖνος δέν διεκδικεῖ τήν ἀποκλειστικότητα τῶν δυσοίωνων προγνώσεων του πού ἐπαληθεύτηκαν. Ἀναφέρει πρόθυμα τίς ἐπισημάνσεις πού ἔγιναν καί ἀπό ἄλλους καί παραθέτει ἀποσπάσματα σχετικῶν κειμένων.
Ἕνας πρόσθετος λόγος πού κάνει γοητευτικό τό βιβλίο εἶναι τά πανέξυπνα σκίτσα τοῦ Κώστα Μητρόπουλου πού τό διανθίζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου