Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Γράμμα 21


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 21

Στό προχθεσινό ¨Βῆμα¨ ὑπῆρχε ἄρθρο γιά τήν προοπτική ἵδρυσης Καινούργιου Κόμματος εἴτε ἀπό τόν πρώην πρωθυπουργό Λουκᾶ Παπαδῆμο, εἴτε ἀπό τόν πρώην πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο.
Στό ΚΣΜ εἴχαμε ἐπί μακρόν προτείνει νά τεθῆ ἐπικεφαλῆς ἑνός Καινούργιου Κόμματος, ἀφιερωμένου στό γενικό συμφέρον τῆς χώρας καί πού θά θέση κατά μέρος τά ἰδιαίτερα, ἀτομικά καί συντεχνιακά, ὁ κ. Λουκᾶς Παπαδῆμος. Ἀλλά καί γιά τόν κ. Παναγιώτη Πικραμμένο πιστεύουμε, ὅτι διαθέτει ὅλα τά στοιχεῖα γιά τήν ἀποτελεσματική ἀνάληψη αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς.
Ἡ τάξη τῶν ἐπαγγελματιῶν πολιτικῶν, πού διοικοῦν τόν τόπο μας σάν κυβέρνηση καί σάν ἀντιπολίτευση, δέν μπορεῖ νά μᾶς βγάλη ἀπό τήν δεινή κρίση, στήν ὁποίαν βυθιζόμαστε. Ἐπιτακτική λοιπόν εἶναι ἀνάγκη γιά τό Καινούργιο Κόμμα.
Εἴτε θά εἶναι ἐπικεφαλῆς του ὁ κ. Παπαδῆμος, εἴτε θά εἶναι ὁ κ. Πικραμμένος, αὐτό πρέπει νά συγκροτηθῆ γρήγορα, διότι οἱ καιροί οὐ μενετοί καί διότι πολύ πιθανόν νά ἔχουμε πρόωρες ἐκλογές λόγω τῶν συνεχῶν διαφωνιῶν μεταξύ τῶν κομμάτων πού στηρίζουν τήν παροῦσα κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου