Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἄχρηστες Ἐκλογές

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 159/Ἀπρίλιος 2012)

Τά πράγματα ἔδειχναν νά ἔχουμε μπεῖ σέ καλό δρόμο. Ὁ ὅσιος Παπαδῆμος εἶχε κάνει πάλι τό θαῦμα του. Βρῆκε μιά γραμμή συμβιβασμοῦ μεταξύ τῶν ἀπαιτήσεων τῶν ξένων καί τῶν ἑλληνικῶν ἀντιρρήσεων. Ἐπέτυχε νά περάσει ἀπό τήν Βουλή τόν ἐφαρμοστικό νόμο τοῦ νέου Μνημονίου. Ἐξασφάλισε τήν συνέχιση τῆς χρηματοδότησης ἀπό τήν Τρόϊκα τοῦ δημόσιου ταμείου, τοῦ ὁποίου τά τακτικά ἔσοδα δέν ἐπαρκοῦν νά καλύψουν τίς τρέχουσες ὑποχρεώσεις του.
Τό πρόβλημά μας δέν λυνόταν, ἀλλά εἴχαμε ἀποκτήσει τό χρονικό περιθώριο γιά νά προχωρήσουμε σέ μιά ὀρθολογική ἐπανατοποθέτησή του μέ τόν σκοπό τῆς ἐξόδου μας ἀπό τήν κρίση.
Ἡ προαγγελία τῶν ἐκλογῶν γιά τόν Ἀπρίλιο ἤ τόν Μάϊο ἀνέτρεψε τήν θετική ἐξέλιξη.
Τίς ἤθελε ἀνενδότως ὁ κ. Σαμαρᾶς, βάσει τῶν δεδομένων τῶν δημοσκοπήσεων, γιά νά πραγματοποιήσει πλέον τήν μακροχρόνια φιλοδοξία του νά γίνει πρωθυπουργός. Τίς ἤθελε καί ὁ κ. Βενιζέλος - πού τό κόμμα του ἀποκλείεται νά τίς κερδίσει - γιά νά τσιμεντώσει τήν θέση του ὡς ἀρχηγοῦ του. Ὑπέρ τῶν ἐκλογῶν ἦταν, εὔλογα λόγω τῆς στρατηγικῆς τους, καί ὅλοι οἱ ἀντιμνημονιακοί πού προσβλέπουν σ’αὐτές τόν θάνατο τοῦ Μνημονίου καί πού ἀρνοῦνται νά ἀναμετρήσουν τίς συνέπειες τῆς ἐπιστροφῆς μας στήν δραχμή.
Εἶναι λοιπόν πολλοί οἱ συνυπεύθυνοι τῆς ἁμαρτίας τῶν ἐκλογῶν, τά ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας θά πληρώσει ὁ λαός.
Θά στοιχίσουν πρῶτον χρήματα στόν δημόσιο προϋπολογισμό, πού σέ τέτοιες ὧρες θά ἦταν πολύ καλλίτερο νά πήγαιναν στήν κάλυψη πραγματικῶν ἀναγκῶν. Θά στοιχίσουν στήν ἀπόδοση τῆς κρατικῆς μηχανῆς πού σέ προεκλογικές περιόδους ἀφήνει τά σπουδαῖα νά ρυθμίσει ἡ νέα κυβέρνηση. (Ἤδη ἄρχισαν τά συγκυβερνῶντα κόμματα νά μεταθέτουν τήν ἀπόφαση σημαντικῶν θεμάτων στήν νέα Βουλή πού θά προκύψει.) Θά στοιχίσουν στήν οἰκονομία γενικώτερα μέ τήν διάθεση μεγάλων ποσῶν ἀπό τά κόμματα γιά τόν προεκλογικό τους ἀγώνα. Καί θά στοιχίσουν στήν πλειοδοσία ὑποσχέσεων μετεκλογικῶν παροχῶν, πού παρά τό σύνηθες ¨εἶπα-ξεῖπα¨ τῶν πολιτικῶν σέ κάτί θά τούς ὑποχρεώσει στήν μετεκλογική περίοδο. Καί πάντως πού ἡ μή τήρηση τῶν ὑπεσχημένων θά ρίξει λάδι στήν φωτιά τῆς ἀναταραχῆς.
Σέ κάθε περίπτωση, ἀπό τίς ἐκλογές αὐτές δέν θά βγεῖ ἰσχυρώτερη στήν Βουλή ἡ ἄποψη τῆς συνεργασίας μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσης μας. Θά μεγαλώσει ἡ ἀνεδαφική ἐσωστρέφεια, μέ κίνδυνο νά μεγαλώσει καί τό ρεῦμα στούς εὐρωπαίους, πού λέει ¨νά βάλουν κόκκινη γραμμή¨ σέ ὅσα τούς ἔχουμε στοιχίσει καί νά μᾶς ἀφήσουν στήν τύχη μας.
Οἱ ἐκλογές αὐτές δέν εἶναι μόνο ἄχρηστες. Εἶναι καί ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΔΕΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου