Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Γράμμα 654: Ἐκλογολογικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 654/Δευτέρα 18.07.2016
 
Ἐκλογολογικά
 
Μιά κυβέρνηση πού δέν ἔχει Ἄρτον ἐπαρκῆ γιά νά χορτάση τούς πολίτες της, μπορεῖ νά τούς ψυχαγωγήση μέ τά Θεάματα τῶν ἐκλογῶν. Νά τούς καλέση νά παραμερίσουν τήν ὀχληρή πραγματικότητα καί νά ἐπικεντρωθοῦν στήν προσπάθεια διατήρησής της στήν ἐξουσία.
Ἡ διενέργεια τῶν νέων ἐκλογῶν ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ καί τό πρόβλημα τῆς κυβέρνησης εἶναι νά θεσπίση, τηρῶντας τούς περιορισμούς πού θέτει τό Σύνταγμα, τόν ἐκλογικό νόμο πού τήν συμφέρει περισσότερο. Ἡ κατάργηση τοῦ κλεπτοψηφικοῦ μπόνους πού φούσκωσε ὁ Πρόεδρος Παυλόπουλος τότε πού ἦταν πρωτοπαλήκαρο τῆς Δεξιᾶς, θά ἀποτρέψη τήν ἀπόκτηση μιᾶς ἀπόλυτης πλειοψηφίας ἀπό τήν Ν.Δ. ἄν κερδίση τίς ἐκλογές.
Τό ἄλλο ἀντίδοτο σ’αὐτήν τήν ἐξέλιξη εἶναι ἡ χορήγηση ψήφου στούς δεκαεπτάρηδες. Σ’αὐτήν τήν ἡλικία οἱ περισσότεροι εἶναι ἀριστερῶν πεποιθήσεων καί δέν μποροῦν νά συνταχθοῦν μέ τήν Ν.Δ.
Ὁ φίλος μας Γεώργιος Κ. Στεφανάκης εἶχε ἐπισημάνει τό γεγονός ὅτι τό ἄρθρο 126 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα καί τό ἄρθρο 127 ἑπ. τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα θεωροῦν αὐτόν πού δέν ἔχει συμπληρώσει τά 18 περιορισμένης ἱκανότητας γιά τήν διεξαγωγή ἰδιωτικῶν ὑποθέσεων. Τώρα τό ἴδιο πρόσωπο μπορεῖ νά μετέχη ὡς ὑπουργός στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας, ἀλλά ὡς ἰδιώτης δέν δικαιοῦται νά νοικιάση τό σπίτι του!!
Ἡ Ἁπλῆ Ἀναλογική εἶναι τό σύστημα πού πραγματώνει περισσότερο ἀπό τά ἄλλα τό ἰδανικό τῆς Ἄμεσης Δημοκρατίας. Ἀλλά, ἀντιπαρατηροῦν οἱ πιστοί τῆς βαθειᾶς ἐθνικοφροσύνης, ἄν ἐκλεγοῦν βουλευτές χωρίς τόν ἰσχύοντα περιορισμό τοῦ 3% ἡ μειονότητα τῆς Θράκης θά ἀντιπροσωπευθῆ στήν Βουλή ἀπό στοιχεῖα δυναμικά, τά ὁποῖα θά προβάλλουν ἕνα αὐτονομιστικό/χωριστικό πρόγραμμα.
Τό πρᾶγμα θά εἶναι βέβαια δυσάρεστο, ἀλλά καί ἡ ὡς τώρα κατάσταση δέν εἶναι καλή. Μόλις προκηρύσσονταν ἐκλογές καί σχηματίζονταν τά ψηφοδέλτια, σχεδόν ὅλα τά κόμματα περιλάμβαναν σέ αὐτά μειονοτικούς καί οἱ ἕλληνες ὑποψήφιοι, κυνηγῶντας τίς ψήφους τῆς μειονότητας, δεσμεύονταν γιά παροχές πού ἰσχυροποιοῦσαν τήν θέση της. Πιό πολύ παρουσία τῆς Ἑλλάδας στήν Θράκη εἶναι ἡ λύση πού πάντοτε ὑποστήριζε ἡ συντροφιά πού σᾶς στέλνει αὐτό τό Γράμμα.
ἀ.δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου