Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Γράμμα 652: Αὐτόκλητοι σωτῆρες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 652/Τρίτη 05.07.2016
 
Αὐτόκλητοι σωτῆρες
 
Γιοί διάσημων πολιτικών πού δέν θέλουν νά ὑστερήσουν τῶν πατεράδων τους, γίνονται ριζοσπαστικώτεροι ἀπό αὐτούς. Ὁ Τζαίημς Γκάλμπραιηθ, πού δέν ἀντέχει καμμία σύγκριση μέ τόν μακαρίτη τόν πατέρα του, ἔγραψε ἕνα Σχέδιο Ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: Μέ τήν ἔκδοση Νέας Δραχμῆς καί τήν ἀπόσυρση τοῦ Εὐρώ. Με τό κλείσιμο τῶν τραπεζῶν καί τήν ἐπιστροφή μέρους τῶν καταθέσεων ἐλλείψει Νέων Δραχμῶν σέ χαρτονόμισμα μέ ὑποσχετικά. Ὅλα αὐτά μέ παράτολμους συνταγματικά χειρισμούς καί τήν ἀνάθεση στούς ὑπουργούς Ἄμυνας κα Ἐσωτερικῶν τῆς διατήρησης τῆς τάξης ἀπό τήν ἔκρηξη τῆς ἀγανάκτησης τῶν πολιτῶν.
Στό φόντο τῆς εἰκόνας διαφαίνεται μία τελείως ξεπερασμένη σοβιετική δικτατορία.
Ὅταν ἔφερε τό Σχέδιό του ὁ ἀμερικανός καθηγητής τό φυσικό θά ἦταν νά τό πετάξουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Ἀλλά ἔτυχε νά εἶναι τήν ἴδια ἐποχή ὑπουργός, μέ εὑρύτατες ἁρμοδιότητες στήν διεύθυνση τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας, ὁ φίλος του Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης, ἄλλο ἕνα πρόσωπο πού χαίρεται νά ξεφεύγη ἀπό τήν πραγματικότητα. Ὁ Γκάλμπραιηθ, ὁ Βαρουφάκης καί ἡ γυναῖκα τοῦ τελευταίου ἀπομονώθηκαν γιά νά συγγράψουν τίς λεπτομέρειες τοῦ νέου σχεδίου. Ἀλλά ὁ ἀφανής ἐντολέας τους, πρωθυπουργός Τσίπρας, ἔκρινε πώς τό ἐγχείρημα δέν βγαίνει πέρα καί διέταξε τήν ἐγκατάλειψή του.
Ὁ Γκάλμπραιηθ ὅμως ἐξακολούθησε νά εἶναι ὑπερήφανος γιά τό Σχέδιο του καί τό δημοσίευσε σέ βιβλίο, τό ὁποῖο κάνει πάταγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου