Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Γράμμα 40

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 40

Ὁ στυγερός προμελετημένος φόνος τοῦ Παύλου Φύσσα ἀπό τήν  τρομοκρατική ὀργάνωση τῆς ¨Χρυσῆς Αὐγῆς¨ ἐπέβαλλε στό κράτος νά τήν διαλύση. Εὐτυχῶς ἡ διαδικασία αὐτή προχωρεῖ μέ γοργά βήματα.
Ὁ ἰδιωτικός πόλεμος κατά τῶν Χρυσαυγιτῶν δέν ἔχει θέση σέ εὐνομούμενη χώρα. Τό νά κακοποιεῖται κάποιος γιατί εἶναι ἤ μοιάζει μέ Χρυσαυγίτη προσβάλλει τόν νόμο καί τήν δημοκρατία. Κινδυνεύουμε ἀνά πᾶσαν στιγμή νά ἔχουμε ἕναν καινούργιο φόνο.
Ἡ βία ἀπό τήν μία πλευρά ἐκτρέφει τήν βία τῆς ἄλλης. Τό καθῆκον τοῦ κράτους, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀστυνομίας εἶναι νά πατάξουν κάθε μορφή βίας. Ἔχουν σημειωθῆ ὁρισμένα κενά καί δυσπλασίες στήν δράση τῶν διωκτικῶν ὑπηρεσιῶν. Μᾶς ἀρέσει-δέν μᾶς ἀρέσει ἡ κυβέρνηση, αὐτή βρίσκεται δημοκρατικά στήν ἐξουσία καί πρέπει νά στηρίξουμε τήν προσπάθειά της νά καταστήση ἄμεμπτη τήν δραστηριότητα αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου