Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ἡ κατάσταση στίς 14 Φεβρουαρίου 2012

 
Εἶναι ἀσφυκτικός ὁ νάρθηκας τοῦ Μνημονίου 2. Ἡ Τρόϊκα πού μᾶς ὑποχρέωσε νά τόν δεχθοῦμε, ἀκολουθεῖ μιά μονεταριστική πολιτική, πού μεγαλώνει διαρκῶς τήν ὕφεση καί ἔχει ἀποδειχθεῖ ἤδη ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1930 λανθασμένη.
Δέν μπορούσαμε ὅμως νά κάνουμε ἀλλοιῶς καί σωστά ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς Βουλῆς ψήφισε τόν νόμο. Ἄν τόν καταψήφιζε θά ἀναγκαζόμαστε σύντομα νά πάρουμε τόν δρόμο τῆς δραχμῆς, τοῦ ἀκατάσχετου πληθωρισμοῦ, τῆς προμήθειας τῶν εἰσαγομένων μέ τό δελτίο ...
Τώρα, θά συνεχιστεῖ ἡ βοήθεια τῆς Τρόϊκας σέ μεγαλύτερο ὕψος. Γιά τήν εἴσπραξη της ὅμως ἐκ μέρους μας θά χρειάζεται ἡ διαρκής ἐξέλεγξη τῆς συμμόρφωσης μας στά κελεύσματα τῶν τροϊκανῶν.
Ἔτσι δέν λύνεται τό πρόβλημα. Πρέπει νά ἀποκτήσουμε οἰκονομική αὐτοδυναμία. Νά αὐξήσουμε τήν παραγωγή μας καί νά περιορίσουμε τίς εἰσαγωγές μας. Ἄρα περισσότερη, καλλίτερη καί φθηνότερη παραγωγή.
Ἡ ἀνεργία εἶναι ἤδη σοβαρός ἀνασχετικός παράγων στό οἰκονομικό μας κύκλωμα, ἀφοῦ μειώνει τήν ζήτηση καί μεγαλώνει τήν ἀνάγκη προνοιακῶν δαπανῶν. Οἱ ἀπεργίες καί οἱ καταλήψεις ἐπιδεινώνουν τήν κατάσταση. Ἀνεγκέφαλα ἄτομα, θιασῶτες τῆς μονιμοποιημένης βίας, μπαχαλάκηδες καί πλιατσικολόγοι συμπράττουν στήν καταστροφή τῶν πολιτιστικῶν μνημείων μας, στήν παράλυση τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, στήν ἀδυναμία νέων ἐπενδύσεων.
Ἡ ἀποκατάσταση τῆς δημόσιας τάξης, ἡ ἐπιβόλή τοῦ νόμου, ἡ προστασία τῆς ὁμαλῆς καθημερινότητας, εἶναι σήμερα τό κυρίαρχο πρόβλημα.
Ἄν δέν ἐξουδετερώσουμε τοῦ ὀπαδούς τῆς βίαιης ἀμφισβήτησης, θά διαλυθεῖ ἡ κοινωνία μας μέσα σέ συλλογικές συγκρούσεις καί σέ ληστεῖες γιά τήν ἀτομική ἐπιβίωση.
Εἴχαμε τήν τεράστια καλοτυχία, μέσα σέ ὅλες τίς συμφορές, τόν προηγούμενο χρόνο, νά τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς κυβέρνησης ἕνας ἄνθρωπος ἔντιμος, ἱκανός καί πατριώτης, ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος. Πρέπει αὐτός νά προχωρήσει σέ ὅσα σκληρά μέτρα ἀπαιτηθοῦν γιά νά βγάλει τήν χώρα μας ἀπό τό χάος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου