Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Δήμαρχος Καμίνης

ἀπό τή στήλη "ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΡΑ" ("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 171/Ἀπρίλιος 2014)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
 
Τό ΚΣΜ ὑποστηρίζει τήν ἐπανεκλογή τοῦ Δημάρχου Γ. Καμίνη. Διοίκησε τόν Δῆμο Ἀθηναίων μέ ἀποτελεσματικότητα, μετριοπάθεια καί εὐπρέπεια. Παρά τήν δραστική περικοπή τῶν ἐσόδων λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ ταμειακή θέση τοῦ Δήμου ἔχει σημαντικά βελτιωθῆ.
Ἡ ἀνανέωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Ἀθηναίων στό πρόσωπό του θά τοῦ δώση τήν δύναμη νά ἐπιβάλη τήν ἀποκατάσταση τῆς φυσιογνωμίας τῆς πόλης· τό σταμάτημα τῆς ρύπανσης τῶν κτιρίων της καί τῆς καταστροφῆς τῶν μνημείων της ἀπό αὐτούς πού ἡδονίζονται μέ τήν ἀπόγνωση τῶν ἄλλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου