Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Παραγωγικότητα

ἀπό τή στήλη "ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΡΑ" ("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 171/Ἀπρίλιος 2014)
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
 
Ὅτι τό νέο κρατικό ὁμόλογο πενταετοῦς διαρκείας μέ ἐπιτόκιο πού διαμορφώθηκε στά 4,95%, ὕψους 3 δισ. εὐρώ, ὑπερκαλύφθηκε ἀμέσως στίς ἀγορές (οἱ ὁποῖες προσφέρθηκαν νά τοποθετήσουν 20 δισ.) ἀποτελεῖ ἕνα μεγάλο βῆμα γιά τήν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπό τήν κρίση. Φυσικά οὔτε τυχαῖο ἦταν, οὔτε ἔγινε ἀπό μόνο του. Τό βάρος γιά τήν πραγματοποίησή του τό ἔφερε ὁ ἑλληνικός λαός. Ἀλλά ἡ ἐπίτευξή του ἦταν ἔργο τῆς κυβέρνησης, τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά τῆς ἀναγνωρίσουμε ὅλοι χωρίς ἐπιφύλαξη.
Τό χρῆμα πού εἰσέρρευσε ἀπό τήν διάθεση τοῦ ὁμολόγου δέν καταργεῖ τό πρόβλημα. Μέσα σέ πέντε χρόνια πρέπει νά τό ἐπιστρέψουμε στούς ὁμολογιούχους, ἐνδιάμεσα δέ νά ἐξοφλοῦμε τούς τόκους. Ἄν δέν τό ἐπιτύχουμε, θά κυλίσουμε πάλι πρός τό βάραθρο.
Πιεστική λοιπόν εἶναι ἡ ἀνάγκη νά αὐξήσουμε τήν ἐθνική μας παραγωγή. Νά βγοῦμε στήν διεθνῆ ἀγορά ὄχι πλέον μόνον ὡς δανειζόμενοι, ἀλλά καί ὡς πωλητές. Γι’αὐτό πρέπει νά πολλαπλασιάσουμε τήν παραγωγικότητά μας. Νά ὑπερβοῦμε τίς ἀδυναμίες καί τίς ἐμπλοκές τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου