Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἡ Διαρκής Ἀντι-Μεταρρύθμιση

("φημερίδα το Κ.Σ.Μ."/τεχος 168/κτώβριος 2013)

Διαρκής πανάσταση ταν θεωρία το Τρότσκυ πού σφράγισε τήν ζωή του. Τό νόημα της ταν πώς σοβιετική κυβέρνηση θά πρεπε νά καλλιεργε τό παναστατικό κίνημα σέ λες τίς χρες, διότι λλοις θά κατέρρεε σοσιαλισμός στήν Ρωσία, πού ταν περικυκλωμένη πό τίς καπιταλιστικές δυνάμεις. Διαρκής Μεταρρύθμιση ταν μεθοδολογία τν κομμάτων το δημοκρατικο σοσιαλισμο. Μέ συνεχ μικρά βήματα, πραγματοποιούμενα μέ πόλυτα δημοκρατική διαδικασία, νά ποβάλη κοινωνία τίς καπιταλιστικές δομές της καί νά μεταλλαγ σέ σοσιαλιστική.
Τήν Μεταρρύθμιση εαγγελίζεται καί σημερινή κυβέρνησή μας. Μιλ σέ κάθε εκαιρία γι’ατήν. χι βέβαια πρός τήν κατεύθυνση το σοσιαλισμο, λλά πρός τήν ντίθετη. Καί κατηγορε τούς προκατόχους της στήν ξουσία, τι μέ δανεικά λεφτά νέπτυξαν να κράτος προνοίας κατά τό δεδες τν σοσιαλιστν.
Γιά νά γυρίση τά πράγματα στόν κατά τήν ντίληψή της σωστό δρόμο παίρνει συνεχς καινούργια μέτρα πού μεταβάλλουν τήν διάρθρωση τς κοινωνίας μας. Διαρκής ντι-Μεταρρύθμιση.
τσι θέλει νά ξεπουλήση τήν περιουσία το κράτους καί νά γίνη νοικιαστής τν κτιρίων πού στεγάζουν τίς πηρεσίες του. πολύει παντο τίς καθαρίστριες καί συμβάλλεται μέ διωτικές πιχειρήσεις καθαρισμο γιά νά το στοιχίζει λιγώτερο καθαριότητα τν γραφείων του. Ο πιχειρήσεις ατές χρησιμοποιον μικρότερο προσωπικό (νάμεσα στό ποο καί λαθρομετανάστες πού πληρώνονται μέ τά ¨μαρα¨) καί, μέ τό ζημίωτο γιά κενες, μπορον νά προσφέρουν στό δημόσιο τίς πηρεσίες τους μέ χαμηλότερες μοιβές πό ατές πού παιρναν ο κρατικές καθαρίστριες. Ο τελευταες σπρωχνόμενες στήν νεργία βγαίνουν πό τήν κοινωνική σφάλιση, σταματον ο ντίστοιχες εσφορές καί τό λλειμμα τς κοινωνικς σφάλισης μεγαλώνει.
κυβέρνηση περί πολλο ποιεται τίς παφές της μέ ποψήφιους ξένους πενδυτές. λλά λεφτά τους δέν ρχονται, παρά μόνο στάγδην καί ταν εναι εκολο νά ξαναφύγουν. τσι διογκώνεται νεργία, στήν ποίαν χουμε κατακτήσει τό θλιβερό ερωπαϊκό πρωτάθλημα.
Πρό το καταιγισμο τν φορολογικν μέτρων, διότι εσπρακτικός μηχανισμός το κράτους παραμένει χαμηλός, καί τς προθυμίας δυναμίας τν τραπεζν νά χορηγήσουν νέα δάνεια πολλές πιχειρήσεις μεταναστεύουν. Κλείνουν τά ργοστάσιά τους καί διώχνουν τό προσωπικό τους. Μιά διαίτερα σημαντική πό ατές, ¨Βιοχάλκο¨, ποφάσισε νά μήν σταματήση νά ργάζεται στήν λλάδα καί νά μήν πολύση τό προσωπικό της. Νά μεταφέρη μόνο τήν δρα της στό Βέλγιο – χώρα τς Ερωπαϊκς νωσης, στήν ποίαν λευθερία μετακίνησης τν πιχειρήσεων εναι θεσμικά κατοχυρωμένη – γιά νά παλλαγ πό τήν πιβολή ναδρομικν φόρων καί νά ποκτήση εκολία δανειοδότησης. κυβέρνηση ντέδρασε μέ τήν θέσπιση μέτρων, πού καθιστον τήν μετακίνηση δύνατη. Θά αξηθε τσι εκόνα τς θνικς μας συνέπειας καί δυσπιστία τν ποψηφίων ξένων πενδυτν.
Οτε καί στήν ντι-Μεταρρύθμιση μένει κυβέρνηση σταθερή. Παίρνει μέτρα γιά νά συμμορφωθ στίς ξιώσεις τν μαθητευομένων μάγων τς Τρόϊκας καί κατόπιν τά νακαλε πό τήν ντίδραση τς λαϊκς βάσης πού δυνατε νά πληρώση. Καινούργιες ρυθμίσεις, νέες προθεσμίες. Ράβε – ξήλωνε.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου