Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἡ παρατεταμένη ἀρρώστεια ἀπαιτεῖ ἔντονη θεραπεία

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 167/Αὔγουστος 2013)

Σέ κάθε λαό καί σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχει ἕνα ποσοστό παραβατικότητας. Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἄγγελοι.
Ἡ ἑλληνική κοινωνία ἔχει ξεπεράσει τό ὅριο τῆς ἀντοχῆς στήν παραβατικότητα χωρίς τήν ἀπειλή τῆς καταστροφῆς. Ἡ ἀνομία ἔχει γίνει ὁ κανόνας τῆς καθημερινότητάς μας. Ἀπό τά ὑπέρογκα ὡς τά ἐλάχιστα.
Κάθε ἐφημερίδα πού διαβάζουμε, κάθε ἐκπομπή πού ἀκοῦμε ἀποκαλύπτουν σκάνδαλα∙ ὄχι ἕνα ἀλλά περισσότερα. Κυβερνητικά στελέχη πού παίρνουν μίζες γιά τίς παραγγελίες πού δίνουν. Ἀνώτεροι δημόσιοι ὑπάλληλοι πού ἀξιώνουν ρεγάλο γιά νά ὑπογράψουν νόμιμες πράξεις. Ὑπεύθυνοι ἀσφαλιστικῶν ταμείων πού μεθοδεύουν τήν συνέχιση τῆς καταβολῆς συντάξεων σέ πεθαμένους. Γιατροί πού βγάζουν τυφλούς καί κουφούς χιλιάδες ἄτομα πού βλέπου καί ἀκοῦν θαυμάσια.
Στήν βάση τῆς κοινωνικῆς πυραμίδας, ἡ φοροδιαφυγή εἶναι τό μικρότερο ἁμάρτημά της. Ἡ χρήση παραποιημένων πιστοποιητικῶν εἶναι διαδεδομένη. Καθώς καί ἡ ἐπίκληση ἀπορίας γιά τήν λήψη βοηθημάτων ἀπό μέρους προσώπων πού ἔχουν μεγάλη οἰκονομική ἄνεση. Τά πλαστά εἰσιτήρια ἀφθονοῦν. Ἀλλά καί τό παράνομο παρκάρισμα πού παρενοχλεῖ τήν χρήση τοῦ δρόμου ἀπό τούς ἄλλους. Ἀναγκάζεται λοιπόν ὁ κρατικός μηχανισμός νά αὐξάνει τούς ἐλέγχους του, χωρίς νά μποροῦμε νά ἐμπιστευόμαστε στήν ἀκεραιότητά του.
Σέ ἄλλες χῶρες πού ἐμφανίζονται ἀνάλογα φαινόμενα δέν ὑπάρχει ἡ ἔκταση τῆς πολιτικῆς κρίσης, πού βιώνουμε ἐδῶ. Ἔτσι μποροῦν αὐτές νά συνεχίζουν τήν ζωή τους μέ αὐτά χωρίς νά καταφεύγουν σέ μέτρα πού τήν ἀναστατώνουν. Ἐμεῖς περιφερόμαστε στήν ἄκρη ἑνός γκρεμοῦ∙ γιά νά μήν πέσουμε σ’αὐτόν χρειάζεται νά λάβουμε σκληρά μέτρα.
Ἀπό τό νά παρατηροῦμε ἄπραγοι τίς παραβιάσεις τοῦ νόμου καί τῆς ἠθικῆς τάξης, πρέπει νά προχωρήσουμε στήν μηδενική ἀνοχή. Τίποτε πού ἀντιβαίνει τό νόμο νά γίνεται δεκτό. Νά πολεμήσουμε τήν ἀνομία σέ κάθε ἔκφανσή της. Μιά ἀρρώστεια πού ἔχει παραμεληθῆ ἐπί χρόνια, χρειάζεται νά πολεμηθῆ μέ φάρμακα πολύ δραστικά.
Προϋπόθεση γιά μιά τέτοια ἀλλαγή στήν ζωή μας εἶναι νά ὑπάρξη μιά εὐρύτατη εἰλικρινής ἀποδοχή της. Εὐτυχῶς ὑπάρχουν πάρα πολλοί πολῖτες πού δέν ἔχουν μολυνθῆ ἀπό τήν ἀνομία καί οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά στηρίξουν τήν δύσβατη ἀλλά ἀναγκαία λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου