Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση Γενικῆς Συνέλευσης


Καλοῦνται τά Μέλη τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ σωματείου, πού θά συνέλθει τήν Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρα 8 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων, ὁδός Πανεπιστημίου 16, β΄ ὄροφος, μέ θέματα ἡμερησίας διατάξεως:
1.         Προσωρινός Ἀπολογισμός Δραστηριοτήτων.
2.         Προσωρινός Οἰκονομικός Ἀπολογισμός.
3.         Ἐκλογή νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
4.         Ὁρισμός Ἔκτακτης Γενικῆς Συνέλευσης γιά τήν Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, στόν προαναφερθέντα τόπο τήν ἴδια ὥρα, γιά: α) Ἔγκριση τοῦ Ἀπολογισμοῦ Δραστηριοτήτων καί τῆς Οἰκονομικῆς Διαχείρισης τῆς περιόδου 1 Ἰανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, β) Ἀπαλλαγή ἀπελθόντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου γ) Ἐκλογή Οἰκονομικοῦ Ἐλεγκτοῦ.
5.         Πολιτική συζήτηση.
6.         Ἀποφάσεις.
Σέ περίπτωση πού δέν ἐπιτευχθεῖ ἀπαρτία τήν ὥρα πού ὁρίζεται πιό πάνω, ἡ Συνέλευση θά πραγματοποιηθεῖ, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 14 τοῦ Καταστατικοῦ, στόν ἴδιο τόπο, τήν ἴδια βραδιά, στίς 9 μ.μ., ἀσχέτως ἀριθμοῦ παρισταμένων.

                                            Κατ’ἐντολήν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
Ὁ Πρόεδρος                                                                                                 Ὁ Γεν. Γραμματέας
Λέανδρος Σλάβης                                                                                            Γιάννης Ζαχαρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου