Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἀπό τό ἀνέφικτο στό ἀναπόφευκτο

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 164/Φεβρουάριος 2013)

Τό νά ἀποκτήσει ἡ χώρα ἕνα κόμμα πού θά ἔβαζε τό κοινό, τό ἐθνικό συμφέρον πάνω ἀπό τό συμφέρον τῶν ἐπιμέρους ὁμάδων – πρωτίστως πάνω ἀπό τά κομματικά – καί πάνω ἀπό τίς ἰδιοτελεῖς ἐπιδιώξεις τῶν ἀτόμων εἰς βάρος τοῦ συνόλου, φαινόταν νά εἶναι ἀδύνατον. «Ἑλλάδα εἶναι αὐτή» εἶχε πεῖ κάποτε ὁ κ. Σημίτης, ἐννοῶντας ὅτι ἔχει βαθειές ἀδυναμίες πού εἶναι ἀξεπέραστες. Λοιπόν ἐτοῦτο τό τελείως ἀλλοιώτικο κόμμα φαινόταν ἀνέφικτο καί ἐμεῖς τοῦ ΚΣΜ πού τό γυρεύαμε, αἰθεροβάμονες.
Ἡ κατάσταση ὅμως ἔχει χειροτερέψει σέ βαθμό μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνον πού φοβόταν ὁ μέσος ἄνθρωπος. Ἀνεργία, ξενοίκιαστα καί ἀπούλητα ἀκίνητα, ἀνασφάλεια στούς δρόμους. Γυναῖκες πρίν βγοῦν ἀπό τό σπίτι τους βγάζουν τά σκουλαρίκια τους, γιά νά μήν τά ἁρπάξει κάποιος καί τούς σχίσει τά αὐτιά. Ἡ δυστυχία ἀνεβάζει κατακόρυφα τήν ἐγκληματικότητα. Ἐνῶ ἡ ἀνέχεια διαρκῶς αὐξάνει.
Ἡ κυβέρνηση μέ τούς Τροϊκανούς πού τήν κατευθύνουν, δέν βλέπουν ἄλλον τρόπο γιά τήν κάλυψη τῶν ἐλλειμμάτων τοῦ προϋπολογισμοῦ απ’ τήν ἐπιβολή νέων φόρων. Λένε κάθε φορά στό λαό, ὅτι δέν θά μποῦν καινούργιοι φόροι, διότι ἡ φοροδοτική του κανότητα ἔχει ἐξαντληθεί: «Δέν σηκώνει ἄλλο». Κατόπιν ὅμως διαψεύδονται, διότι ὁ κρατικός κορβανς ἔχει γίνει πίθος τῶν Δαναΐδων.
Ἀλλά ὅσο πιό θλιβερή γίνεται ἡ καθημερινότητά μας, τόσο γίνεται πιό ἰσχυρή ἡ θέληση γιά μιά μεγάλη Ἀλλαγή. Στήν ἀρχή εἴμαστε λίγοι αὐτοί πού εἴχαμε συνειδητοποιήσει τήν ἀνάγκη της καί προθυμοποιούμαστε νά ἐργαστοῦμε γι’αὐτήν. Κάθε μέρα ὅμως γινόμαστε περισσότεροι. Τό ζοῦμε αὐτοί πού ζαλωθήκαμε τήν προσπάθεια τῆς συγκρότησης τοῦ Καινούργιου Κόμματος, μέ τά χαρακτηριστικά πού ἔχει κατ’ἐπανάληψιν περιγράψει αὐτή ἡ Ἐφημερίδα. Προδιαγράφεται λοιπόν ἀναπόφευκτη ἡ συγκρότησή του.
Ἄν εἶναι νά μην διαλυθεῖ αὐτός ὁ τόπος στίς ἀδυναμίες του, χρειάζεται νά σωθεῖ ὄχι ἀπό τόν ¨Ἄγνωστο Συνταγματάρχη¨ πού θά φιμώσει τούς πολῖτες του, ἀλλά ἀπό μιά δημοκρατική ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου