Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Καλούνται τα Μέλη του Κέντρου Σοσιαλιστικών Μελετών στην ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου, που θα συνέλθει την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, οδός Πανεπιστημίου 16, β’ όροφος, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Οικονομικής Διαχείρισης της περιόδου 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.
2. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκλογή Οικονομικού Ελεγκτού.
4. Λύση ή αναστολή λειτουργίας σωματείου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την ώρα που ορίσθηκε η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, στον ίδιο τόπο, την ίδια βραδιά, στις 9.00 μ.μ., ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων.
 
Κατ’ εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου
                                          Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας
                                          Λέανδρος Σλάβης                                                                                Γιάννης Ζαχαρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου