Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Γράμμα 29

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 29
 
χετε ποπέσει σέ παραβάσεις τν περ. α & β παρ. 10 ρθρ. 5 ν. 2523/97;
μπίπτετε στίς διατάξεις τς παρ. 5 το ρθρου 73 ν. 3842/2010;
*
Εναι δύο πό τίς 21 ρωτήσεις το πίνακα 2 τς φετινς φορολογικς μας δήλωσης. Ο παντήσεις πού καλεται νά δώση συνολικά κάθε φορολογούμενος εναι 200. Καί λλες τόσες μαζί μέ τήν γυναίκα του γγαμος. Πς νά γνωρίζει λες τίς διατάξεις στίς ποες ναφέρονται ο ρωτήσεις, γιά νά παντήση σωστά, στε νά μήν πληρώση να ποσόν πού δέν φείλει νά μήν ποβληθ σέ κάποιο πρόστιμο;
ναγκαστικά λοιπόν θά προσφύγη στά φτα νός φοροτεχνικο καί ο περισσότεροι φορολογούμενοι, ο ποοι δέν διαθέτουν λεκτρονικούς πολογιστές θά καταφύγουν στίς πηρεσίες κάποιου πού διαθέτει καί ξέρει νά χειρίζεται μιά τέτοια συσκευή.
Σέ μιά ποχή πού τά εσοδήματα το μεγαλύτερου μέρους το πληθυσμο χουν δεινς μειωθ καί πού μς φωνάζουν κυβέρνηση καί τρόϊκα νά περιορίσουμε τίς δαπάνες μας, τό κόστος τς ποβολς τς φορολογικς δήλωσης χει σημαντικά αξηθ.
Θά κερδίση τουλάχιστον, πό τήν λλη πλευρά, τό δημόσιο πό τήν περίπλοκη διαδικασία πού εσήγαγε;
*
λλοτε μιά τέτοια μέρα σάν σήμερα εχε λάβει πρό τεσσάρων μηνν ατός πού θά πρεπε νά κάνη δήλωση το φορολογητέου εσοδήματος του, ντυπο το πουργείου οκονομικν. Σαφές καί εληπτο. Μαζί καί να κείμενο δηγιν. Ατά το παρεχαν πλήρη δυνατότητα (καί ν δέν ταν παρκες ο γραμματικές του γνώσεις μέ τήν βοήθεια κάποιου δικο του) νά συμπληρώση τήν δήλωση.
κκαθάριση τν δηλώσεων πό τήν φορία προχωροσε γοργά καί πό τόν Μάρτιο ρχιζε καταβολή τν δόσεων το φόρου στά δημόσια ταμεα.
Τώρα προθεσμία τς ποβολς τς δήλωσης λήγει στίς 30 ουνίου. ντίστοιχα θά καθυστερήση καί κκαθάριση  καί εσπραξη τν δόσεων το φόρου πό τό κράτος.
ποτίθεται, τι μπορούσαμε νά ποβάλουμε τίς δηλώσεις μας πό τήν 1η Φεβρουαρίου. Ο κοινωνικοασφαλιστικοί ργανισμοί στειλαν μως τίς τελευταες μέρες το Μαϊου τά πιστοποιητικά γιά τίς συντάξεις πού κατέβαλαν καί τά ποσά το φόρου πού εχαν παρακρατήσει.
Διάφορα μυστήρια παραμένουν λυτα. Π.χ. ς πρός τήν φορολογία τν κοινν λογαριασμν στίς τράπεζες. μεγαλοκεφαλαιοχος πού διατηρε ναν τέτοιον λογαριασμό μέ τήν γραμματέα του, γιά νά γλιτώνει τόν χρόνο ναμονς του στό τραπεζικό γκισέ, εναι χρεωμένος μέ τό μισό το προσθέτου φόρου πού πιβλήθηκε στίς καταθέσεις καί τό λλο μισό βαρύνει στά λεκτρονικά κιτάπια το δημοσίου τήν γραμματέα του πού πήγαινε καί κανε γιά λογαριασμό του τίς ναλήψεις. κόμη δέν χει ποφανθ τό πουργεο οκονομικν μέ ποιόν τρόπο θά καταβάλη πρτος τόν καινούργιο φόρο γιά νά παλλαγ δεύτερη πό τήν φορολόγηση νός σόδου πού δέν πραγματοποίησε. ναμείνατε λοιπόν μιά νέα γκύκλιο.
*
Γενικό συμπέρασμα, κρατικός μηχανισμός δέν κανοποιε τίς νάγκες ατς τς κοινωνίας. ντικατάσταση τν προσώπων πού κρατον τούς μοχλούς τς διοίκησης πό λλα μέλη τς τάξης τν πολιτευτν, πού μς κυβερν, δέν θά φελήση, γιατί λόκληρη ατή τάξη δέν χει λλη πιδίωξη πό τήν σκηση καί τήν κάρπωση τς ξουσίας.
Χρειάζεται μιά σαρωτική λλαγή. Δύσκολη καί πίπονη, λλά πολύτως ναγκαία γιά νά μήν βουλιάξουμε ντελς. σοι ντιλαμβανόμαστε ατήν τήν νάγκη, εμαστε ποχρεωμένοι νά κάνουμε θυσίες γιά τήν πραγματοποίησή της.
σύ, φίλε ναγνώστη, ν συμφωνες, συνεισφέρεις στήν προσπάθεια;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου