Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Γράμμα 25: Ἁπλῆ Ἀναλογική !


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 25
 
Ὑπάρχει πόλωση στήν κοινή γνώμη. Ἡ παρατεινόμενη οἰκονομική κρίση τροφοδοτεῖ τά δύο ἄκρα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος. Αὐτό γεννᾶ τόν κίνδυνο τά δύο ¨κόμματα ἐξουσίας¨ στήν προσπάθειά τους νά κερδίσουν τίς ἐκλογές νά κάνουν ἕνα μεγάλο ἄνοιγμα ἡ Νέα Δημοκρατία πρός τήν ἄκρα δεξιά καί ὁ Σύριζα πρό τήν ἄκρα ἀριστερά. Ἡ Βουλή πού θά ψηφισθεῖ ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες θά εἶναι ἀκόμη περισσότερο πολωμένη ἀπό τήν κοινή γνώμη καί ὅποια καί νά εἶναι ἡ πλειοψηφία της θά προκληθεῖ μία ἐμφυλιοπολεμική ἀτμόσφαιρα.
Τήν πόλωση μέ τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ, μποροῦσε νά ματαιώσουμε μέ τήν Ἁπλῆ Ἀναλογική. Μέ τό σύστημα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς στήν ἁπλούστερη μορφή του. Τά μικρότερα κόμματα, πού τούς ἁρπάζει ἕδρες τό μπόνους τοῦ πρώτου κόμματος, ἔχουν κάθε συμφέρον σ’αὐτήν τήν ἀλλαγή καί θά τήν ψηφίσουν πρόθυμα. Τά δύο ¨κόμματα ἐξουσίας¨ θά ἔχουν μέν στήν ἑπόμενη Βουλή λιγώτερους βουλευτές καί θά σπρωχθοῦν σέ κάποιο εἶδος συνεργασίας, πού θά διατηρήσει τήν σχέση μας μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἐναντίον τῆς ὁποίας τάσσονται τά δύο ἄκρα, ἀλλά θά διαφύγουν τό καθένα τόν κίνδυνο νά ἀναλάβει τήν ἐξουσία μέ δεμένα τά χέρια του ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν δύο ἄκρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου