Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Γράμμα 23


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια 23

Ἡ πανελλαδική ἀπεργία τῆς 20ης Φεβρουαρίου, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν μελέτη ὅλης τῆς εἰδησεογραφίας, δικαιοῦται νά καταλάβει προέχουσα θέση στήν λίστα τῶν ἀποτυχημένων ἀπεργιῶν.
Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καί οἱ μαθητές τήν ἐτήρησαν εὐχαρίστως, ἀλλά ἡ παραγωγική μηχανή τῆς χώρας δέν σταμάτησε νά λειτουργεῖ. Ἀκόμη καί κάποιες τράπεζες πού δέν ὑποτάσσονται στά κελεύσματα τῆς ὁμοσπονδίας συνέχισαν νά ἐξυπηρετοῦν τό κοινό. Μερικοί μαγαζάτορες μόνο, ὀπαδοί τῶν ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΚΚΕ, ἔδιωξαν τό προσωπικό τους ἀπό τό μαγαζί καί κατέβασαν τά ρολά γιά νά ἐνισχύσουν τίς διαδηλώσεις, πού ὑπῆρξαν πενιχρές. Ἡ ἐναντίωση στήν ἀπεργία δέν εἶχε πολιτικό κίνητρο, ἦταν ἡ λογική ἀντίδραση στά πολιτικά κίνητρα αὐτῶν πού κήρυξαν τήν ἀπεργία.
Ἐκεῖ πού ἡ ἀπεργία ἐπέτυχε ἀπολύτως ἦταν:
• Στήν παρεμπόδιση τῆς κυκλοφορίας στό κέντρο τῆς πόλης.
• Στήν ἀποκοπή τῶν νησιῶν ἀπό τήν στεριανή Ἑλλάδα.
• Στήν ταλαιπωρία τοῦ κοσμάκη πού δέν διαθέτει τροχοφόρα.
• Στό ἀνέβασμα τοῦ κόστους διακίνησης ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν.
• Στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τουριστῶν πού δέν θά ἔρθουν ἐφέτος στήν Ἑλλάδα μετά τήν εἰκόνα τῶν συμπλοκῶν μέ τήν ἀστυνομία τήν ἡμέρα ἐκείνη, τῶν κάδων πού καίονταν, τήν ἀδρανοποίηση τῶν συγκοινωνιακῶν μέσων κλπ, τά ὁποῖα τά τηλεοπτικά συνεργεῖα (πλήν αὐτῶν τῶν ὁποίων ἔσπασαν τίς μηχανές τους οἱ πιό ἐνθουσιώδεις διαδηλωτές) μετέδωσαν σέ ὅλη τήν γῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου