Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΣΜ ΤΗΣ 28.5.12


Α΄ Τί ψηφίζουμε:  
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τήν αὐτοτέλεια  τῶν συνιστωσῶν του γιά νά   πάρει τό   bonus τῶν 50 ἑδρῶν.   Ἄν ἔρθει πρῶτο κόμμα στίς ἐκλογές πιθανότατα θά ἔχει τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία στήν Βουλή καί θά  τοῦ δοθεῖ ἡ κυβέρνηση.
Λέει ὅτι δέν θά μᾶς βγάλει ἀπό τό εὐρώ, ἀλλά θά σταματήσει νά ἐφαρμόζει τό Μνημόνιο, γιά νά τό ἐπαναδιαπραγματευθεῖ.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πεῖ μέ χίλια στόματα, ὅτι μή ἐφαρμοζομένου τοῦ Μνημονίου δέν θά μᾶς δίνουν λεφτά.
Ἡ συνέπεια θά εἶναι νά τυπώνουμε δικό μας νόμισμα (¨ἐπιστροφή στήν δραχμή¨), ὁ πληθωρισμός κλπ. Ἡ ἰδέα πώς οἱ Εὐρωπαῖοι θά συμβιβασθοῦν ἐκ τῶν ὑστέρων μέ τήν κατάσταση  πού θά προκύψει ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἐντελῶς παρακινδυνευμένη.
Ἄρα χρειάζεται νά κερδίσει στίς 17 Ἰουνίου τό μόνο ἄλλο κόμμα πού ἔχει αὐτή τή στιγμή τή δυνατότητα,  ἡ Νέα Δημοκρατία - ἀφοῦ τό ἄλλο μή ἀντι-μνημονιακό κόμμα, τό ΠΑΣΟΚ εἶναι ἐξασθενημένο - ὅσο καί ἄν δέν μᾶς ἀρέσουν οὔτε αὐτά πού ἔχει κάνει ὁ Σαμαρᾶς οὔτε τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῆς Ν.Δ.
Αὐτό πού ἐπείγει εἶναι ἡ κατοχύρωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου. Τά ὑπόλοιπα ἕπονται, ἡ δέ ἀντιμετώπισή τους θά εἶναι εὐχερέστερη μέσα στόν εὐρωπαϊκό περίβολο, παρά ἔξω ἀπό αὐτόν.
Χρειάζεται λοιπόν νά βγοῦμε ἀνοιχτά ὑπέρ τῆς ΝΔ στίς ἐκλογές.
Β΄ Ἡ προοπτική
τοῦ ΚΣΜ     
 Μέχρι τώρα κάναμε ἀναλύσεις καί ὑποδείξεις. Τά πράγματα ὑπαγορεύουν τήν ἀνάγκη νά προχωρήσουμε σέ ἄμεση πολιτική δράση.
Τά ὑπάρχοντα πολιτικά κόμματα εἶναι ἀπολύτως κατώτερα τῶν περιστάσεων. Ἐνῶ ἡ χώρα κινδυνεύει νά διαλυθεῖ, τό καθένα ἀπό αὐτά ἐπικεντρώνεται στό ἴδιο συμφέρον.
Ἀνάγκη λοιπόν ἑνός νέου κόμματος πού θά βάλει τό κοινό συμφέρον τῆς χώρας πάνω ἀπό τά ἰδιαίτερα καί θά τό ὑπηρετήσει μέ συνέπεια.
Τό ΚΣΜ δέν ἀρκεῖ μόνο του γιά νά συγκροτήσει τό νέο κόμμα, πρέπει ὅμως νά συμπεριφέρεται κατά τίς προδιαγραφές ἑνός κόμματος. Καί πρέπει νά βρεῖ καί νά συνεννοηθεῖ μέ ἄλλες ὁμάδες πού διακατέχονται ἀπό τήν ἴδια ἔφεση γιά τήν ἀνόρθωση τοῦ τόπου καθώς καί μέ ἄτομα μέ τέτοιες προθέσεις, ὥστε ἐν καιρῶ νά ἱδρυθεῖ τό νέο κόμμα. Ἀρχίζουν νά ἱδρύονται καινούργιες τέτοιες ὁμάδες. Δέν εἶναι ὥρα νά ἐγκύψουμε σέ διάφορες θεωρίες (σοσιαλισμός ἤ ἐλεύθερη ἀγορά). Χρειάζεται κόμμα προγράμματος πού νά ἐξυπηρετεῖ τό λαϊκό συμφέρον στό σύνολό του καί νά ἐπιδιώκει σέ κάθε πρόβλημα τήν ἀντίστοιχη πολιτική.
Ἡ προσπάθεια θά εἶναι μακρά, ἀλλά δέν μᾶς μένει τίποτε ἄλλο.
Στήν διάρκεια της πρέπει νά βελτιώσουμε πολύ τήν λειτουργία τοῦ ΚΣΜ.
α. Χρειαζόμαστε καινούργια Μέλη καί καλλίτερη ἐργασία μέσα στό σωματεῖο μας.
β. Κοινή στάση, ἀποφασιζόμενη μέ δημοκρατικές διαδικασίες. Μέλη τοῦ ΚΣΜ πού κατεβαίνουν ἀτομικά στίς πολιτικές ἐκλογές νά λογίζεται, ὅτι ἀπεχώρησαν ἀπό αὐτό.
γ. Τίς μισές ἀπό τίς Δευτέρες μας πρέπει νά τίς ἀφιερώνουμε τοῦ λοιποῦ στήν συζήτηση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, γιά νά ἐπεξεργαζόμαστε προτάσεις ἐπί τῶν προβλημάτων πού ἀνακύπτουν ἑκάστοτε  καί νά τίς διαδίδουμε.
δ. Ἡ Ἐφημερίδα πρέπει νά παρέχει εὔληπτα τήν γραμμή μας καί νά κάνουμε περισσότερη χρήση τοῦ διαδικτύου.
ε.  Οἱ τρέχουσες ἐξελίξεις ἀπαιτοῦν ἐγρήγορση καί ἑτοιμότητα. Θά πρέπει νά συνεχιστοῦν οἱ συναντήσεις τῆς Δευτέρας ὥς τό τέλος τοῦ Ἰουνίου γιά νά ἐξετάζονται οἱ ἐξελίξεις. Στή συνέχεια τό νέο Δ.Σ. θά πρέπει νά βρίσκεται σέ συνεχῆ ἐπικοινωνία γιά τήν διαμόρφωση τῆς γραμμῆς μας στά ζητήματα πού θά ἔχουν ἐνδεχομένως ἀνακύψει καί τήν δημοσίευση της στό διαδίκτυο καί τό φύλλο τῆς Ἐφημερίδας τοῦ Αὐγούστου.

1 σχόλιο:

  1. Αν θεωρείται ότι αποχωρεί από το ΚΣΜ κάποιος που βάζει υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα από συγγενικό χώρο (δεν με αφορά), πώς θα υπάρξει ευελιξία για πολιτική συνεργασία με άτομα που έχουν εκτεθεί και σε επίπεδο κυβερνήσεως και, εκ των πραγμάτων, έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην κατάρρευση που ζούμε τώρα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή